Yritysinfo

Salpakierto Oy on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Yhtiö on perustettu vuonna 1993. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden

  • vastaanotto
  • käsittely
  • hyödyntäminen
  • jäteneuvonta
  • jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen

Toimialueella jätteenkuljetus on järjestetty pääosin kiinteistönhaltijan järjestämänä. Asukkaita toimialueella on yli 200.000 ja yrityksiä noin 13.000.

Yhtiön tavoitteena on kehittää jätehuoltoa vastaamaan alati lisääntyviin kiertotalouden haasteisiin luonnonvarojen käytössä ja ympäristönsuojelussa. Jätehuollossa kiertotalous tarkoittaa, että erilaisista jätevirroista otetaan jätteenkäsittelyn prosesseissa talteen kaikki uusioraaka-aineeksi kelpaava materiaali neitseellisten raaka-aineiden säästämiseksi. Jätteiden hyödyntäminen vähentää myös kaatopaikkojen ympäristöhaittoja, kuten kaatopaikkakaasuja ja likaisia suotovesiä.

Yhtiön kautta kulkeneesta yhdyskuntajätteestä hyödynnetään vuosittain lähes 100 %. Hyödyntämisaste muodostuu materiaalina kierrätettävän jätteen ja energiahyödyntämiseen ohjatun jätteen osuuksista. Materiaalikierrätyksen osuutta halutaan kasvattaa valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti paremman lajittelun ja jätteenkäsittelyprosessien kehittämisen keinoin. Tavoitteena on valmistaa jätteestä raaka-aineita teollisuudelle, vähentää jätteen energiahyödyntämistä ja tehdä kaatopaikkajätteen osuudesta lähes olematon.

Yhtiön toimintaa ohjaavat EU-direktiivit, kansalliset lait ja asetukset, valtakunnallinen jätesuunnitelma, ympäristöviranomaiset, Päijät-Hämeen jätelautakunta sekä omistajat.

Lue lisää vuosi- ja ympäristökatsauksesta

Lue lisää vastuullisuudesta