Kehityshankkeet

Salpakierto on mukana toimialaansa kuuluvissa hankkeissa kehittäen kokonaisvaltaisesti toimintaansa jätelain edellyttämien tavoitteiden mukaisesti. Kehityshankkeiden etenemisestä kerrotaan ajankohtaistiedotteissa sekä uutiskirjeissä. Kehityshankkeita esitellään myös vuosittain julkaistavassa vuosi- ja ympäristökatsauksessa.

Lahden seudun kierrätyspuisto

Tulevaisuuden jätehuollon aluetarpeita varten Salpakierto on mukana seudullisessa kierrätyspuisto-hankkeessa yhdessä Hollolan kunnan, Lahden ja Orimattilan kaupunkien sekä Lahti Energia Oy:n kanssa. Osallisina hankkeessa ovat myös Päijät-Hämeen liitto ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Lue lisää

Biojätteiden erilliskeräys

Biojätteiden kierrätyksen haasteita ratkaistaan kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on edistää ruokajätteiden erilliskeräystä ja testata siihen soveltuvia malleja.

Lue lisää

Telaketju

Poistotekstiilien keräyksen, käsittelyn ja hyödyntämisen kehittämistä vie eteenpäin Telaketju-hanke.

Lue lisää