Kehityshankkeet

Salpakierto on mukana toimialaansa kuuluvissa hankkeissa kehittäen kokonaisvaltaisesti toimintaansa jätelain edellyttämien tavoitteiden mukaisesti. Kehityshankkeiden etenemisestä kerrotaan ajankohtaistiedotteissa sekä uutiskirjeissä. Kehityshankkeita esitellään myös vuosittain julkaistavassa vuosi- ja ympäristökatsauksessa.

Tekstiilit kiertoon

Salpakierto on mukana Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeessa, jota vetää LAB-ammattikorkeakoulu.

Lue lisää

Jätteen koostumustutkimus

Kesällä 2021 toteutettiin kotitalouksien seka- ja energiajätteiden koostumustutkimus, joka osoitti että molemmissa jätelajeissa on mukana runsaasti kierrätyskelpoista materiaalia.

Lue lisää

Biojätteiden erilliskeräys Bioneeri

Biojätteiden kierrätyksen haasteita ratkottiin kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on ruokajätteiden erilliskeräyksen edistäminen.

Lue lisää

Lahden seudun kierrätyspuisto

Tulevaisuuden jätehuollon aluetarpeita varten Salpakierto on mukana seudullisessa kierrätyspuisto-hankkeessa yhdessä Hollolan kunnan, Lahden ja Orimattilan kaupunkien sekä Lahti Energia Oy:n kanssa. Osallisina hankkeessa ovat myös Päijät-Hämeen liitto ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Lue lisää