kuvituskuva

Kehityshankkeet

Salpakierto on mukana toimialaansa kuuluvissa hankkeissa kehittäen kokonaisvaltaisesti toimintaansa jätelain edellyttämien tavoitteiden mukaisesti. Kehityshankkeiden etenemisestä kerrotaan ajankohtaistiedotteissa sekä uutiskirjeissä. Kehityshankkeita esitellään myös vuosittain julkaistavassa vuosi- ja ympäristökatsauksessa.

Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön

Muovin kierrätystavoitteisiin pääseminen edellyttää toimivia kierrätysmuovin markkinoita. Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeessa kehitetään muovin kierrättämisen tietotaitoa ja liiketoimintamalleja yhdessä lukuisten Uudenmaan ja Päijät-Hämeen muoviosaajien kanssa.

Kaikki muovi kiertää -hankkeessa Salpakierto hakee ratkaisuja omalta osaltaan ja yhdessä hankkeen muiden toteuttajien kanssa jätemuovin kierrätysasteen parantamiseen sekä Päijät-Hämeen että Uudenmaan alueella. Salpakierto pyrkii yhdessä muiden hankkeen osatoteuttajien kanssa kehittämään jätemuovien ohjeistukseen, kierrätyksen ja kierrätysasteen parantamiseen tähtääviä kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotta nykyisistä muovivirroista saataisiin kierrätyskelpoiset muovit tehokkaammin jatkojalostukseen.

Lue lisää hankkeen sivuilta.

hankkeen logot

Tekstiilit kiertoon 2.0

Tekstiilit kiertoon 2.0 on jatkohanke keväällä 2022 päättyneelle Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeelle, jossa luotiin toimintamalli poistotekstiilin erilliskeräykselle Salpakierron toimialueella. Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Salpakierto sekä Harjulan Setlementti ja sen rahoittaa Päijät-Hämeen liitto (EAKR).

Hankkeessa Salpakierto pilotoi Tekstiilit kiertoon – hankkeen aikana luodun mallin toiminnallisuutta käytännössä. Hankkeessa tullaan myös selvittämään voidaanko pilotoitavan mallin oppien kautta parantaa edelleen poistotekstiilien laatua ja sen myötä kerättävää määrää, jolloin voidaan parantaa poistotekstiilien kierrätysastetta. Lisäksi tullaan selvittämään kerätyn poistotekstiilimäärien tietojen pohjalta, kuinka paljon ja miten poistotekstiilien keräykseen kuulumatonta materiaalia voitaisiin edelleen kierrättää.

Lue lisää hankkeen sivuilta.