Kujalan käsittelykeskus

Kiertotalouden asialla - yhteisen ympäristömme parhaaksi

Kujalan käsittelykeskuksen käsittelylaitokset ja toiminnot sekä muut alueen rakennukset on esitelty kattavasti ilmakuvan, toimintokohtaisten kuvien, videoiden sekä tekstien avulla. Tervetuloa tutustumaan nykypäivän jätteenkäsittelyyn.

Tutustu

Kujalan käsittelykeskuksessa Lahdessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään, hyödynnetään, siirtokuormataan ja loppusijoitetaan yhdyskuntien ja tuotantotoiminnan jätteitä. Kujalan käsittelykeskus on Salpakierto Oy:n päätoimipaikka ja ainoa jätteenkäsittelypaikka. Toiminta on ympäristöluvan alaista.

Vuonna 2001 valmistuneen Kujalan käsittelykeskuksen alueen laajuus on kaikkiaan 70 ha, josta 5,4 ha on käytössä olevaa loppusijoitusaluetta ja 24 ha käytöstä poistettua ns. vanhaa loppusijoitusaluetta. Hyötyjätteiden vastaanotto- ja varastointialueita on noin 5,3 ha. Pilaantuneiden maiden käsittelykentän laajuus on 3,4 ha ja LABIO Oy:n biokaasu- ja kompostointilaitos toimii noin 5 ha:n alueella.

Salpakierto vastaanottaa Kujalan käsittelykeskukseen vuosittain noin 100 000 tonnia jätettä. Yhdyskuntajätteen osuus on vuosittain noin 60 000- 70 000 tonnia. Vastaanotetuista jätteistä hyödynnetään lähes 100 %.

Käsittelykeskuksen alueella toimii myös muita jätteen käsittelyyn tai hyödyntämiseen erikoistuneita yrityksiä:

  • Salpakierto Oy:n tytäryhtiö Salpamaa Oy vastaa erilaisten maa- ja kiviaineisten vastaanotosta ja käsittelystä
  • LABIO Oy vastaanottaa ja käsittelee biojätettä, haravointijätettä ja jätevesilietettä. LABIO Oy:n omistajia ovat Lahti Aqua Oy 60 % ja Salpakierto Oy 40 %
  • Lisäksi alueelta löytyy mm. biokaasun jalostuslaitos, kattohuopajätteen käsittelylaitos ja asfalttiasema.

Oletko kiinnostunut tulemaan ryhmäsi kanssa vierailulle Lahteen – Euroopan ympäristöpääkaupunkiin vuodelta 2021 ja Kujalan käsittelykeskukseen? Voit tiedustella vierailua oheisella lomakkeella:

Täytä vierailuvarauslomake