Salpakierto Oy

Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Yhtiö on perustettu vuonna 1993. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden

  • vastaanotto
  • käsittely
  • jäteneuvonta
  • jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen
  • jätteenkuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta

Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia.

Yhtiön omistajakunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila. Toimialueella on asukkaita noin 196 000 ja yrityksiä noin 13 000.

Perustamisestaan, vuodesta 1993 lähtien yhtiö on tehnyt rohkeasti ja innovatiivisesti työtä kierrätyksen ja kiertotalouden edistämiseksi ja ympäristön parhaaksi. Vuosien varrella jätehuoltotoiminta on muuttunut loppusijoittamisesta materiaalien kierrättämiseksi.

Jätehuollon tehtävä kiertotalouden kokonaisuudessa on kierrätyksen edistäminen ottamalla erilaisista jätevirroista jätteenkäsittelyn prosesseissa talteen kaikki teollisuudelle uusioraaka-aineeksi kelpaava materiaali neitseellisten luonnonvarojen säästämiseksi. Tavoitteena on myös vähentää jätteen energiahyödyntämistä ja tehdä loppusijoitettavan jätteen osuudesta lähes olematon.

Yhtiön toimintaa ohjaavat EU-direktiivit, kansalliset lait ja asetukset, valtakunnallinen jätesuunnitelma, ympäristöviranomaiset, Lahden seudun jätelautakunta sekä omistajat. Käytössä on sertifioitu toimintajärjestelmä.

Lue lisää vuosi- ja ympäristökatsauksesta

Lue lisää vastuullisuudesta