Salpakierto Oy

Salpakierto Oy (ennen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Yhtiö on perustettu vuonna 1993. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden

  • vastaanotto
  • käsittely
  • hyödyntäminen
  • jäteneuvonta
  • jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen

Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia.

Yhtiön omistajakunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. Toimialueella on asukkaita noin 200 000 ja yrityksiä noin 13 000.

Perustamisestaan, vuodesta 1993 lähtien yhtiö on tehnyt rohkeasti ja innovatiivisesti työtä kierrätyksen ja kiertotalouden edistämiseksi ja ympäristön parhaaksi. Vuosien varrella jätehuoltotoiminta on muuttunut loppusijoittamisesta materiaalien kierrättämiseksi.

Jätehuollon tehtävä kiertotalouden kokonaisuudessa on kierrätyksen edistäminen ottamalla erilaisista jätevirroista jätteenkäsittelyn prosesseissa talteen kaikki teollisuudelle uusioraaka-aineeksi kelpaava materiaali neitseellisten luonnonvarojen säästämiseksi. Tavoitteena on myös vähentää jätteen energiahyödyntämistä ja tehdä loppusijoitettavan jätteen osuudesta lähes olematon.

Yhtiön toimintaa ohjaavat EU-direktiivit, kansalliset lait ja asetukset, valtakunnallinen jätesuunnitelma, ympäristöviranomaiset, Päijät- Hämeen jätelautakunta sekä omistajat. Käytössä on sertifioitu toimintajärjestelmä.

Lue lisää vuosi- ja ympäristökatsauksesta

Lue lisää vastuullisuudesta