Toimintajärjestelmä

Salpakierto Oy:n toimintajärjestelmä koostuu ISO 9001:2015 standardin mukaisesta laatujärjestelmästä, ISO 14001:2015 standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ISO 45001:2018 mukaisesta työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästä (TTT). Toimintajärjestelmä kattaa yrityksen koko toiminnan.

Laatujärjestelmän tavoitteena on laadukas yritystoiminta ja sen jatkuva parantaminen. Järjestelmä pitää sisällään strategisen suunnittelun sekä prosessien, menettelyjen ja resurssien muodostaman kokonaisuuden ja sen tehokkaan johtamisen.

Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisy ja vähentäminen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen.

TTT-järjestelmän tavoitteena on ennakoiva sekä korjaava toiminta työympäristön jatkuvaksi parantamiseksi.

Yhtiö on integroinut järjestelmät yhdeksi toimintajärjestelmäksi.

Toimintajärjestelmä on sertifioitu ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja sen toimivuus todennetaan vuosittain akkreditoidun sertifiointiyrityksen suorittamilla auditoinneilla.