Arvot ja toiminta-ajatus

TOIMINTA-AJATUS

Huolehdimme asukkaiden jätehuollon palveluista ja edistämme kiertotalouden toteutumista asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

ARVOT

Arvomme ovat

 • Avoimesti
 • Yhdessä
 • Vastuullisesti
 • Luotettavasti
 • Palvellen

Lue lisää vastuullisuudesta.

VISIO

Olemme tunnettu ja luotettava kierrätyspalveluiden tuottaja ja rohkea kiertotalouden edelläkävijä yhdessä kumppaniemme kanssa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

 • Asiointi kanssamme on helppoa ja asiakastyytyväisyys on erinomainen
 • Toimialueellamme on keskitetty kunnan saostus- ja umpisäiliöleitteiden jätteenkuljetusjärjestelmä
 • Toimintamme on vastuullista ja laadukasta ja saavutamme kierrätykselle asetetut tavoitteet
 • Työympäristömme ja toimintatapamme on turvallinen
 • Työyhteisömme on motivoitunut, osaava ja tyytyväinen

TOIMINTAPOLITIIKKA

Salpakierto Oy:n tehtävänä on hoitaa jätehuoltoa omistajakuntien puolesta mahdollisimman laajasti, tehokkaasti ja taloudellisesti kiertotaloutta edistäen.

 1. Suunnittelemme ja toteutamme jätelain sekä yhteistyö- ja osakassopimuksen tavoitteiden mukaista tasapuolista jätehuoltojärjestelmää.
 2. Edistämme kierrätyksen ja kestävän kiertotalouden toteutumista sekä ehkäisemme ja vähennämme jätehuollon ympäristövaikutuksia vesistöön, maaperään ja ilmaan.
 3. Toimimme ympäristö- ja työturvallisuussäädösten sekä muiden organisaatiota velvoittavien vaatimusten mukaisesti.
 4. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakaslähtöisesti omistajien ohjauksessa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
 5. Toimimme niin, että työympäristö on turvallinen ja henkilöstö työkykyinen, motivoitunut sekä osaava. Sitoudumme vammojen ja terveyden heikentämisen ehkäisemiseen.
 6. Sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
 7. Toteutamme avointa, vuorovaikutteista, aktiivista ja rehellistä viestintää.
 8. Tämä toimintapolitiikka liitetään vuosittain julkaistavaan vuosi- ja ympäristökatsaukseen.

Salpakierto Oy:n hallitus tarkistanut ja hyväksynyt 3.5.2024.