Arvot ja toiminta-ajatus

TOIMINTA-AJATUS

Huolehdimme asukkaiden jätehuollon palveluista ja edistämme kiertotalouden toteutumista asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

ARVOT

Arvomme ovat

 • Avoimesti. Kuntien omistamana julkista palvelutehtävää hoitavana yrityksenä meille on tärkeää ylläpitää luottamusta ja viestiä aktiivisesti, läpinäkyvästi ja vuorovaikutteisesti toiminnastamme eri sidosryhmillemme.
 • Yhdessä. Ilman sisäistä yhteistyötä, asiakkaitamme, kumppaneitamme ja sidosryhmiämme emme pääse tavoitteisiimme.
 • Vastuullisesti. Huomioimme kaikessa toiminnassamme toimintamme vaikutukset ympäristöön sekä talousvaikutukset asiakkaisiin ja yrityksemme toimintavarmuuteen. Henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden hyvinvointi on meille tärkeää.
 • Luotettavasti. Sidosryhmämme voivat luottaa siihen, että etsimme aina parhaat ratkaisut asiakaskokemuksen, ympäristön ja talouden näkökulmasta.
 • Palvellen. Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Tuottamiemme palveluiden tulee olla hyvin saavutettavia ja palvelukokemuksen olla aina erinomainen.

Lue lisää vastuullisuudesta.

VISIO

Olemme alueemme tunnetuin ja luotettavin asukkaiden tarvitsemien kierrätyspalveluiden tuottaja ja rohkea kiertotalouden innovaattori yhdessä kumppaniemme kanssa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

 • Asiointi kanssamme on helppoa ja asiakastyytyväisyys on erinomainen
 • Toimialueellamme on keskitetty kunnan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä
 • Toimintamme on ympäristövastuullista ja saavutamme kierrätykselle asetetut tavoitteet
 • Toimintamme on kustannustehokasta
 • Käytössämme on kattava kumppanuusverkosto kiertotalouden edistämiseksi
 • Toimintaympäristömme on turvallinen
 • Työyhteisömme on motivoitunut, osaava ja tyytyväinen

TOIMINTAPOLITIIKKA

Salpakierto Oy:n tehtävänä on hoitaa jätehuoltoa omistajakuntien puolesta mahdollisimman laajasti, tehokkaasti ja taloudellisesti kiertotaloutta edistäen.

 1. Suunnittelemme ja toteutamme jätelain sekä yhteistyö- ja osakassopimuksen tavoitteiden mukaista tasapuolista jätehuoltojärjestelmää.
 2. Edistämme kierrätyksen ja kestävän kiertotalouden toteutumista sekä ehkäisemme ja vähennämme jätehuollon ympäristövaikutuksia vesistöön, maaperään ja ilmaan.
 3. Toimimme ympäristö- ja työturvallisuussäädösten sekä muiden organisaatiota velvoittavien vaatimusten mukaisesti.
 4. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakaslähtöisesti omistajien ohjauksessa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
 5. Toimimme niin, että työympäristö on turvallinen ja henkilöstö työkykyinen, motivoitunut sekä osaava. Sitoudumme vammojen ja terveyden heikentämisen ehkäisemiseen.
 6. Sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
 7. Toteutamme avointa, vuorovaikutteista, aktiivista ja rehellistä viestintää.
 8. Tämä toimintapolitiikka liitetään vuosittain julkaistavaan vuosi- ja ympäristökatsaukseen.

Salpakierto Oy:n hallitus tarkistanut ja hyväksynyt 16.12.2021.