Tietosuoja-asiat

Tälle sivulle on koottu yhtiön henkilötietoja sisältävien rekisterien tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet ja tietosuojapolitiikka.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti tietosuoja-asioiden yhteyshenkilölle: kehityspäällikkö Kimmo Rinne, tietosuoja@salpakierto.fi

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Muut kysymykset ja yhteydenotot tietosuojailmoituksia koskien voidaan tehdä myös sähköpostilla tai puhelimitse.

Tietosuojaseloste Asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste arvonnat, kilpailut, kyselyt ja tapahtumat

Tietosuojaseloste viestinnän sidosryhmärekisteri

Tietosuojaseloste kameravalvontajärjestelmä

Tietosuojapolitiikka

Kaikkien Salpakierto Oy:n henkilökuntaan ja johtoon, ml. hallitus, kuuluvien tulee noudattaa näitä tietosuojan keskeisiä periaatteita

  • henkilötietoja käytetään vain siihen käyttötarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty
  • henkilötietoja kerätään käyttötarkoituksen mukainen määrä, ei enempää
  • henkilötietojen käsittely toteutetaan täsmällisesti. Väärien, vanhentuneiden ja virheellisten tietojen käsittely on kielletty, ja näiden oikaiseminen on tehtävä tarpeen mukaan.
  • henkilötietojen oikeellisuus varmistetaan, ne pidetään salassa ulkopuolisilta, niitä ei tuhota tai käsitellä asiattomasti
  • henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukainen aika
  • tietoja voivat käyttää ainoastaan niitä työssään tarvitsemat henkilöt ja työtehtävänsä suorittamisen edellyttämässä laajuudessa
  • tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä seurataan ja väärinkäytöksiin puututaan
  • tietoturvajärjestelmät pidetään toimivina ja turvallinen käyttö ohjeistetaan. Tietoturva ei ole ainoastaan dokumenttien ja viestien turvaamista, vaan se on kokonaisuus, johon liittyvät sekä tiedonkäsittelylaitteiden fyysinen turvallisuus että tiedonkäsittelijöiden osaaminen.
  • kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta mihinkään ulkopuoliseen kaupalliseen tarkoitukseen
  • kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää yhtiön omien palveluiden tiedottamisessa osana neuvontapalveluita.

Tämä tietosuojapolitiikka on osa henkilökunnan perehdytystä. Tietosuojan riskit arvioidaan säännöllisesti osana hallituksen tekemää yhtiön riskinarviointia.

Lahdessa 5.6.2018