Tietosuojaseloste kameravalvontajärjestelmä

Rekisterin nimi

Salpakierto Oy:n tallentava kameravalvontajärjestelmä

Yleistä

Salpakierto Oy on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita keräämme kameravalvontarekisteriimme (jäljempänä Rekisteri) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Tietosuojaselostetta päivitetään aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.6.2023

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Salpakierto Oy
Osoite: Sapelikatu 7, 15160 Lahti
Puhelin: 03 871 1710
Y-tunnus: 0937458-6
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Kimmo Rinne
Sähköpostiosoite: kimmo.rinne@salpakierto.fi

Kenen henkilötietoja keräämme?

Rekisterissämme käsittelemme asiakkaidemme ja henkilökuntamme edustajien henkilötietoja.

Minkä tyyppisiä tietoja keräämme?

Rekisteröidyiltä tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Valvontakameran kuvatallenteita.

Mistä lähteistä tietoja kerätään?

Valvontakamerajärjestelmän kautta. Valvontakameroita on

 • Kujalan käsittelykeskuksessa
 • Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden (Pilleri), Orimattilan ja Padasjoen lajitteluasemilla.

Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Oikeutettu etu. Käyttötarkoitus on

 1. a) Työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
 2. b) Tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen
 3. c) Omaisuuden suojaaminen
 4. d) Turvallisuutta, tuotantoprosessia tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Tietoja voidaan luovuttaa poliisille esitutkintamateriaaliksi.

Materiaali luovutetaan paperitulosteena tai sähköisessä muodossa.

Perustellusta syystä tietoja voidaan luovuttaa myös toimipisteiden muille toimijoille sopimuksesta.

Henkilötietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Kuvatallenteita säilytetään tallentimilla max. 45 vrk, sen jälkeen ne häviävät automaattisesti. Erityisen syyn vuoksi rekisterin osia (tallenteita) voidaan säilyttää pidempäänkin.

Organisaation sisäisissä ohjeissa on määritelty henkilöt, joilla on oikeus käsitellä rekisteriä. Rekisteri säilytetään salasanalla suojattuna tallentimen kovalevyllä.

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamista sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on aina myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Digitaalisesti käsiteltävien henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, roolin mukaisten käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Valvontakameran tallenteita käsittelevät vain Salpakierto Oy:n määrittelemättömät henkilöt, jotka ovat Salpakierto Oy:n palveluksessa, sekä Salpakierto Oy:n toimeksiannosta valvontakamerajärjestelmään liittyvien tietojärjestelmien ylläpitämiseen tai kehittämiseen osallistuvat kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanan avulla.

Yhteydenotot

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla, henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai Salpakierto Oy:n verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta tai kirjallisesti osoitteeseen:

Salpakierto Oy
Kimmo Rinne
Sapelikatu 7
15160 Lahti

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.