99,5 % yhdyskunta­jätteestä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana

Kierrätykseen ohjattiin kaikesta toimialueella syntyvästä yhdyskuntajätteestä 51 %. Energiahyötykäyttöön ohjattiin 48,5 %.

Yhdyskuntajätteen laskentatapaa tarkennettiin vastaamaan jätelain tarkoitusta: pientuojien rakennusjätteitä kuten kestopuita, puujätteitä ja kaakeleita ei enää lasketa yhdyskuntajätteeseen.

Lue lisää

Jätehuollon tekijät

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2022 oli yhtiölle historiallinen. Joulukuussa 2022 Lahden seudun jätelautakunta päätti lähes 30 vuoden jälkeen, että alueella siirrytään 1.4.2026 sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta keskitettyyn kuljetusjärjestelmään.

Henkilöstö ja hallinto

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden 2022 lopussa oli 54 henkilöä, joista määräaikaisia oli 8 henkilöä. Yhtiö tarjosi työharjoittelupaikkoja alan opiskelijoille sekä palkkasi koululaisia ja opiskelijoita kesätöihin.

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys on edelleen korkealla tasolla. Asiakastyytyväisyyden kokonaiskeskiarvoksi vuonna 2022 muodostui 4,4 asteikolla 1-5.

Lajitteluasemien kävijämäärä normalisoitui koronavuosia edeltäneelle tasolle

Lajitteluasemia käytti vuoden aikana lähes 187 000 asiakasta. Kävijämäärät laskivat edellisten huippuvuosien lukemista.

Lajitteluasemilla otettiin jätteitä vastaan kaikkiaan noin 28 500 tonnia.

 

Lue lisää

Jäte­huolto on ilmasto- ja ympäristötekoja

Yhtiö vastaanotti yhteensä 94 600 tonnia jätettä

Kokonaisjätemäärä oli edellisvuotta pienempi. Määrää pienensi osaltaan Sysmän irtautuminen yhtiöstä 17.9.2022. Lisäksi erityisesti seka-, energia- ja puujätteitä vastaanotettiin edellisvuotta vähemmän.

Kehittyvä jätehuolto

Kehityshankkeiden tavoitteena on parantaa eri toimintojen kustannustehokkuutta ja palveluiden laatua sekä kehittää uusia liiketoimintamalleja tulevaisuuden muuttuvaan liiketoimintaympäristöön.

Tavoitteet ja toiminnan ohjaaminen

Yhtiön strategiaa tarkastellaan vuosittain ja päivitetään tarpeen mukaan vastaamaan yhtiön tarpeita ja toimintaympäristöä.

Yhtiön liikevaihto oli 15,3 milj. euroa, joka oli noin 2,2 % vähemmän kuin edellisvuonna

Liikevaihdosta jätteen vastaanottotoimintojen osuus oli 9,1 milj. euroa, joka oli noin 2,2 % edellisvuotta alhaisempi. Ulosmyynnin ja palveluiden liikevaihto oli 6,2 milj. euroa, pudotusta edellisvuoteen verrattuna noin 2,4 %.

Lue lisää

Salpakierto palvelee

Kattava palvelu­verkosto

Jätteiden vastaanottopalveluita voivat käyttää kaikki toimialueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat kuntarajoista riippumatta. Vastaanottopalvelut rahoitetaan jätehuollon perusmaksulla, lajitteluasemien jätemaksuilla sekä hyötyjätteiden myyntituloilla.

Kierrätysvalmennusta kaiken ikäisille

Kierrätysvalmennusta tuotetaan asukkaille erilaisissa neuvonta- ja yleisötilaisuuksissa, puhelimitse, erilaisten neuvonta-aineistojen ja -kampanjoiden muodossa, verkossa sekä sosiaalisessa mediassa. Asiakaskohtaamisia kasvokkain oli vuoden 2022 aikana kaikkiaan reilut 9800.

Asumisen jätehuollon järjestäminen toimialueella

Kaikkien toimialueen asuinkiinteistöjen, myös vapaa-ajan kiinteistöjen, tulee kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin ja lajitella jätteensä vähintään energia- ja sekajäteastiaan.

Vastuullisuuden mittaristoa ja raportointia kehitettiin

Yhtiön vastuullisuustyön perustana ovat yhtiön strategia, arvot, toimintapolitiikka, ympäristölupa, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja indikaattorit, Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus sekä Lahti-konsernin vastuullisuusnäkökulmat.

Lue lisää