Asiakkaat hyvin tyytyväisiä Salpakierron järjestämiin jätekuljetuksiin

27.01.2022

Salpakierto Oy:n järjestämän jätteenkuljetuksen asiakkailta tiedusteltiin asiakastyytyväisyydestä viime vuoden loppupuolella. Kyselystä kävi ilmi, että asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä jätteenkuljetuspalveluun kokonaisuutena. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat osatekijät saivat kyselyssä keskiarvon 4,2 asteikolla 1-5. (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä).

Salpakierto Oy on omistajakuntiensa puolesta yhteisesti kilpailuttanut ja järjestää asumisen energia- ja sekajätteiden tyhjennykset ja kuljetukset toimialueellaan Kärkölässä, Sysmän ja Heinolan haja-asutusalueilla sekä Orimattilan Artjärvellä. Biojätteiden jätekuljetukset hoituvat yhteisesti kilpailutettuina Heinolan ja Orimattilan taajama-alueilla.

Kyselyyn vastasi 546 em. alueilla asuvaa jätteenkuljetuksen asiakasta ja kyselyn vastausprosentti oli 28. Vastaajista 46 % oli vakituisesti toimialueella asuvia ja 54 % vapaa-ajan asukkaita. Vastaajista 63 % oli jätteiden kotinoudon asiakkaita, 19 % yhteisen jäteastian käyttäjiä ja 18 % aluekeräyspisteen käyttäjiä.

Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat jäteastioiden tyhjennysvälien sopimuksenmukaisuuteen, laskujen oikeellisuuteen ja jäteauton kuljettajien ystävällisyyteen ja avuliaisuuteen. Vastaavasti samat asiat arvioitiin myös hyvin tärkeiksi.

Edellisen kerran asiakastyytyväisyyskysely jätekuljetusten asiakkaille toteutettiin vuonna 2019. Myös silloin kyselyn tulos oli 4,2 asteikolla 1-5.

Yhteisesti kilpailutetut jätekuljetukset lisääntyvät toimialueella porrastetusti kesästä 2023 alkaen, kun biojätteiden, pienmetallin ja pakkausjätteiden (kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset) jätekuljetukset siirtyvät jätelain mukaisesti kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin Salpakierron järjestämäksi.

Jätelain siivittämänä asuinkiinteistöjen lajitteluvelvoitteet laajenevat. Biojätteen erilliskeräyksen velvoite alkaa jo heinäkuussa 2022 kaikille vähintään 5 huoneiston kiinteistöille kaikissa taajamissa, toimialueen kaikissa kunnissa.

Pakkausjätteiden ja pienmetallin erilliskeräysvelvoite puolestaan laajenee heinäkuusta 2023 alkaen koskemaan niin ikään kaikkia vähintään 5 huoneiston kiinteistöjä kaikissa taajamissa, toimialueen kaikissa kunnissa. Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee myöhemmin koskemaan kaikenkokoisia asuinkiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa. Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona säilyy ruokajätteen kotikompostointi. Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.