Tietosuojapaperi

Henkilö- tai muita arkaluonteisia tietoja sisältävät asiakirjat, laskut, reseptit ym. otetaan vastaan lajitteluasemilla lukittuun astiaan maksua vastaan.

Astian kannessa on aukko, josta paperit sujautetaan sisään. Astiaan vastaanotetaan vain paperia, ei muuta tietosuojamateriaalia, kuten muistitikkuja tai CD-levyjä. Tuoja itse laittaa hävitettävät paperit keräysastiaan. Mikäli paperit ovat mapeissa, niin asiakkaan tulee purkaa paperit mapeista pois. Myöskään paksuja paperinippuja ei voi laittaa astiaan purkamatta niitä. Niittejä ja klemmareita ei tarvitse poistaa.

Pyynnöstä voidaan tietosuojapaperin vastaanotosta tehdä tuhoamistodistus.

Tietosuojattu paperi toimitetaan Lassila&Tikanoja Oy:lle, jossa se tuhotaan ristiinsilppuamalla pieniksi paloiksi DIN 32757 -normin turvaluokan 3 mukaisesti, jonka jälkeen silppu paalataan ja lähetetään uusiokäyttöön.

Isompien, yli 200 litran erien tuonnista tulee sopia etukäteen soittamalla lajitteluasemalle.

Katso vastaanottopisteet kartalla

Hinta lajitteluasemalla

(toimialueen kotitaloudet)

24,80 €/enintään 40 litraa
55,80 €/200l
tuhoamistodistus 20 €/kpl

ks. hinnasto ja maksaminen