Jätehuollon perusmaksusta usein kysyttyä

Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen maksu. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Perusmaksu määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan.

Maksuluokka määräytyy rakennuksen Digi- ja väestötietoviraston valtakunnalliseen rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn rakennusluokituksen (2018:n) mukaan.

  •  Luokka 1: Asuinrakennukset (Rakennusluokitus 01)
  •  Luokka 2: Vapaa-ajan asuinrakennukset (Rakennusluokitus 02) ja muut rakennukset
    (Rakennusluokitukset 03-19)

Perusmaksu ei koske todistetusti asuinkelvottomia rakennuksia.

Jätehuollon perusmaksu maksetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista, myös tyhjillään olevista. Maksun suuruus eli maksuluokka määräytyy rakennuksen Digi- ja väestötietoviraston valtakunnalliseen rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn rakennusluokituksen (2018:n) mukaan. Tarkat määräytymisperusteet löytyvät voimassa olevasta jätetaksasta.

Maksun maksaa se, joka omistaa asunnon laskutuspäivänä.

Maksun on velvollinen maksamaan se, joka omistaa laskutettavan asunnon laskutuspäivänä. Mikäli asunto on myyty jo ennen laskutuspäivää, ilmoittakaa virheellisestä laskusta Salpakierron asiakaspalveluun.

Maksu maksetaan kaikista asuinkäytettävistä asunnoista, myös tyhjillään olevista. Maksu perustuu jätelakiin (JäteL 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut).

Maksu on kerran vuodessa laskutettava jätehuollon perusmaksu, jolla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon palveluita (esim. lajitteluasemat, vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto sekä kierrätysvalmennus). Maksu perustuu jätelakiin (JäteL 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut). Se peritään kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista. Myös kerros- ja rivitaloasunnoista peritään ao. maksu, mutta lasku lähetetään isännöitsijälle. Maksu peritään tällöin asunnonomistajalta yhtiövastikkeen yhteydessä.

Muutoksenhausta huolimatta saapunut lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaisesti palautamme ylimääräisenä maksetun maksun.

Ilmoita virheellisistä laskutustiedoista (esim. laskutusosoite, omistajamuutos, asuntomäärä ym.) Salpakierron asiakaspalveluun.

Maksu peritään kaikista jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevista vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävissä olevista asunnoista. Maksu on julkisoikeudellinen, suoraan ulosottokelpoinen kunnan jätehuoltoviranomaisen määräämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin (Jätel 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut). Maksun perusteet on hyväksytty Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Oikeuskäytännön mukaan maksu voidaan periä, kun palvelu on tarjolla eikä se edellytä palvelun käyttöä.

Maksun on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asunnon laskutuspäivänä. Lasku lähetetään asunnon omistajalle.

Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen maksu, joka laskutetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista, riippumatta syntyvän jätteen määrästä. Maksu perustuu jätelakiin ja sen suuruus ja perusteet on määritelty Lahden seudun jätelautakunnan päättämässä jätetaksassa. Oikeuskäytännön mukaan maksu voidaan periä, kun palvelu on tarjolla eikä se edellytä palvelun käyttöä.

On totta, että maksu laskutetaan kaikista asumiseen käytettävistä olevista asunnoista. Mikäli talonne on keskeneräinen, eikä näin ollen sovellu käyttötarkoituksensa mukaiseen asumiseen, emme peri siitä jätehuollon perusmaksua. Jos olette saaneet laskun keskeneräisestä talosta, ottakaa yhteyttä Salpakierron asiakaspalveluun.

Jätehuollon perusmaksu maksetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista. Jätehuoltovelvoite voidaan poistaa kokonaan rakennukselta, jota ei enää ole olemassa tai joka on pysyvästi käyttötarkoitukseensa soveltumattomassa kunnossa rakennuksen tuhoutumisen, rapistumisen tai käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi. Rakennuksen käyttökelvottomuus tulee todistaa laittamalla hakemuksen liitteeksi ympäristöterveysviranomaisen, sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (Eurofins-sertifikaatti) tai FISE-pätevyyden omavan kosteusvaurion kuntotutkijan, asuntokaupan kuntotarkastajan tai rakennusten kuntoarvioijan lausunto käyttökelvottomuudesta.

Maksa jätemaksu muutoksenhausta huolimatta.

Maksu voidaan poistaa Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen päätöksellä. Muutosta haetaan kirjallisesti lomakkeella osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen.  Jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaan Salpakierto Oy palauttaa ylimääräisenä maksetun maksun.