Opettajan ohje

Opettajan ohje

Ennen oppituntia:
1. Katso ohjevideo
2. Jaa ennakkotehtävä oppilaille viimeistään viikko etukäteen
3. Tutustu tähän sivuun sekä sen linkkeihin

Ennakkotehtävä

Tulosta oppilaille ennakkotehtävät hyvissä ajoin. Oppilaiden tulee tarkkailla jätteiden määrää kotonaan yhden viikon ajan. Ennakkotehtävä kannattaa siis jakaa 1-2 viikkoa ennen oppituntia.

Lajitteluohjeet

Kuvalliset lajitteluohjeet olisi hyvä löytyä kaikilta koulun kierrätyspisteiltä. Suosittelemme, että joissain tiloissa olisi kaikkien jätelajien kuvalliset ohjeet, vaikka jokaista niistä ei koulussa lajiteltaisikaan.

 

 

 

 

 

Tehtävä 1: Ennakkotehtävien läpikäyntiä

Jätteen määrä

Vertailkaa keskenänne tehtävän 1 vastauksia.

Kokeilkaa sitten opettajan johdolla tehdä jätemääristä laskelmia Excel-taulukon avulla. Laskelmat ovat suuntaa antavia. Huom! Desimaaliluvuissa käyttäkää pilkkua.

Lajittelu

Vertailkaa keskenänne tehtävän 2 vastauksia.

1. Lajitteletko niin hyvin kuin on mahdollista?
2. Miten voisit lajitella paremmin?
3. Voiko jätteitä lajitella, vaikka omassa kotipihassa ei olisi niille jäteastioita?

Jäteastiat kiinteistöillä

Vertailkaa keskenänne tehtävien 2B ja 3 vastauksia. Onko kiinteistön koolla vaikutusta jätelajien määrään?

Tutustukaa opettajan johdolla jätehuoltomääräyksiin (sivu 13, luku 3, 10§). Katsokaa, miten määräykset riippuvat kiinteistön koosta.

Tehtävä 2: jätelajit

Tee itsellesi jätelajitaulukko.

Täytä ensimmäiseen sarakkeeseen vähintään kaksi esimerkkijätettä. Toiseen sarakkeeseen tulee jätelajin nimi. Täytä kolmanteen sarakkeeseen tieto, miten kyseisen jätelajin jätteet hyödynnetään.

Esimerkkijätteet Jätelaji Hyödyntämistapa
Biojäte
Sekajäte
Energiajäte
Muovipakkaukset
Metalli
Lasipakkaukset
Paperi
Kartonkipakkaukset
Vaarallinen jäte
Sähkölaitteet

 

 

 

 

 

Mallivastaukset: jätelajit

Esimerkkijätteet Jätelaji Hyödyntämistapa
Hedelmien kuoret, teepussit Biojäte Mädätetään ja kompostoidaan. Saadaan biokaasua sekä multaa.
Purukumi, juomalasi Sekajäte Osa kierrätetään materiaalina (esim. metallit), loput hyödynnetään energiantuotannossa.
Juustopaketti, t-paita Energiajäte Osa kierrätetään materiaalina (esim. muovit), loput hyödynnetään energiantuotannossa.
Juustopaketti, jogurttipurkki Muovipakkaukset Kierrätetään materiaalina, osa hyödynnetään energiantuotannossa.
Säilyketölkki, metallikansi Metalli Kierrätetään materiaalina. Tehdään uusia metallituotteita.
Hillopurkki, mehupullo Lasipakkaukset Kierrätetään materiaalina. Tehdään uusia lasipakkauksia.
Kirjekuori, aikakausilehti Paperi Kierrätetään materiaalina. Tehdään mm. sanomalehtipaperia.
Maitotölkki, pahvilaatikko Kartonkipakkaukset Kierrätetään materiaalina. Tehdään mm. wc-paperihylsyjä.
Maali, pyykinpesuaine Vaarallinen jäte Osasta voidaan jalostaa raaka-ainetta teollisuudelle (esim. voiteluöljyt) ja osa hävitetään polttamalla.
Kahvinkeitin, nappikuulokkeet Sähkölaitteet Laitteet murskataan ja materiaalit erotellaan. Kierrätetään materiaalina, osa hyödynnetään energiantuotannossa.

 

 

 

 

 

Tehtävä 3: Kysymyksiä lajittelusta

Pakkausjätteet (kartonkipakkaukset, metallit, lasipakkaukset sekä muovipakkaukset) voi viedä Rinki-ekopisteelle. Lisäksi Rinki-pisteillä vastaanotetaan paperia. Joillain pisteillä on myös vaatekeräys ehjille ja puhtaille tekstiileille. Tarkista lähin Rinki-ekopiste sekä siellä vastaanotettavat jätelajit täältä.

Satunnaisesti syntyvät jätteet kuten remontointijätteet ja vanhat huonekalut tulee viedä lajitteluasemalle.

Sähkölaitteita ei saa laittaa kiinteistön jäteastiaan. Kun ostat uuden sähkölaitteen, kauppa ottaa vastaan maksutta vanhan vastaavan laitteen. Pienet sähkölaitteet (esim. sähköhammasharja, nappikuulokkeet) voi palauttaa suuriin marketteihin. Jotkut elektroniikkakaupat saattavat ottaa vastaan suuriakin sähkölaitteita ilman ostovelvoitetta. Kaiken kokoisia sähkölaitteita vastaanotetaan lajitteluasemilla. Kotitalouksien sähkölaitteet otetaan aina vastaan maksutta. Tarkista lähin sähkölaitteiden vastaanottaja täältä.

Vaaralliset jätteet tulee viedä lajitteluasemalle.

Lajittelu kannattaa, kun tavoitteena on käyttää vähemmän luonnonvaroja ja kierrättää käytössä olevia materiaaleja tehokkaasti. Jätteet lajitellaan, jotta erilaiset materiaalit ohjautuvat oikeaan jatkokäsittelyyn. Lajittelu mahdollistaa jätteiden tehokkaan kierrättämisen uusiksi tuotteiksi.

Vaikka nykyteknologia mahdollistaa lajittelun myös laitosmaisesti, se ei pysty korvaamaan ihmisten tekemää lajittelua. Mitä enemmän erilaisia materiaaleja on sekajätteessä, sitä hankalampaa ja kuluttavampaa jätteen käsittely on laitoksessa.

Kaatopaikka on jätteiden loppusijoitusalue. Vuosien ajan kaikki jätteet loppusijoitettiin kaatopaikoille. Nykyään loppusijoitukseen menee enää vain 1% kaikesta yhdyskuntajätteestä. Vain sellaiset tuotteet, joita ei voida hyödyntää energiantuotannossa tai kierrättää materiaalina, menevät loppusijoitukseen.

Kujalan vanha kaatopaikka suljettiin vuonna 2007. Se on kooltaan 24 hehtaaria ja sitä joudutaan hoitamaan vielä vuosikymmeniä. Alueella muodostuu nimittäin kaasuja sekä jätevesiä, jotka kerätään talteen.

Salpakierron nykyisen loppusijoitusalueen koko on 5,4 hehtaaria.

Jätehuoltoa ei kateta verovaroin. Salpakierto saa tuloja muun muassa jätehuollon perusmaksuista, jotka laskutetaan jokaiselta toimialueen asuinkiinteistöltä vuosittain. Perusmaksutuloja käytetään esimerkiksi lajitteluasemien toimintaan, lajitteluneuvontaan sekä suljettujen kaatopaikkojen hoitokuluihin.

Yleisimpiä kotitalouksissa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat:

 • paristot ja pienakut
 • maali-, liima- ja lakkajätteet
 • liuotinaineet, kuten tärpätti, tinneri ja asetoni
 • emäksiset pesu- ja puhdistusaineet
 • bensiini
 • käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet, kuten trasselit, öljynsuodattimet
 • jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet sekä moottorinpesuaineet
 • romuakut ja akkunesteet
 • kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet ja niiden pakkaukset
 • hapot, kuten rikki- ja suolahappo sekä etikka- ja muurahaishappo

Vaaralliset jätteet kierrätetään materiaalina, hyödynnetään energiana tai hävitetään polttamalla. Osasta voidaan jalostaa raaka-ainetta teollisuudelle.

Sähkölaitteet tulee lajitella omaan keräykseen kahdesta tärkeästä syystä.

 1. Sähkölaitteiden sisältämät materiaalit saadaan tehokkaammin talteen ja kierrätykseen, kun laitteiden käsittely tehdään erikoistuneessa laitoksessa.
 2. Sähkölaitteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita esimerkiksi jätteen kuljetuksessa tai käsittelyssä, mikäli ne on laitettu sekajätteeseen.

Useimmiten paristoon jää varausta, vaikka se vaikuttaisi tyhjältä. Kun pariston navat osuvat toiseen paristoon tai johonkin metalliesineeseen, syntyy oikosulku mikä saattaa aiheuttaa tulipalon.

Jotta kodeissa tai paristoja keräävissä liikkeissä vältyttäisiin näiltä tulipaloilta, tulee paristojen navat teipata piiloon.

Kiertotalouden päämääränä on säästää luonnonvaroja ja uusien raaka-aineiden sijaan käyttää kierrätettyjä materiaaleja. Jätehuollon osalta kiertotalous tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jätteet lajitellaan materiaalin mukaan omiin jätelajeihin.

Jokainen voi olla mukana edistämässä kiertotaloutta. Jätteen määrän vähentäminen, harkitut ostot sekä jätteiden lajittelu ovat hyviä toimia, mitä jokainen voi tehdä. Voimme ostaa käytettyjä tavaroita tai kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita.

Yrityksillä on suuri vaikutusvalta siinä, millaisia tuotteita ne valmistavat; ovatko tuotteet helppo kierrättää ja ovatko tuotteet helposti korjattavissa. Valtiolla ja kunnilla on myös suuri rooli, kun ne asettavat jätelakeja ja -määräyksiä.

Tehtävä 4: Biojätteestä biokaasua

1. Arvioikaa, kuinka paljon biojätettä yhdessä kotitalousluokassa syntyy yhden viikon aikana.

2. Täyttäkää tieto Excel-taulukkoon, ja katsokaa kuinka paljon biokaasua kyseisestä määrästä biojätettä saataisiin.

Excel-taulukko

 

 

 

 

 

Tehtävä 5: Testaa osaamisesi

Onko joukossanne Lajittelumestareita? Nyt on aika testata ryhmänne lajittelutaitoja.

Jokainen saa testata osaamistaan tekemällä Lajittelumestari-testin. Testin voi tehdä puhelimella tai tietokoneella.

Testi löytyy osoitteesta lajittelumestari.fi.

Lajittelumestari.fi

 

 

 

 

 

 

Lisätehtävä: biojätepussin taittelu