Lajitteluneuvontaa 2.-luokkalaisille

Oppitunnin (45min) tarkoituksena on haastaa oppilaita pohtimaan lajittelun tärkeyttä käytännönläheisin keinoin ja ikätaso huomioiden.

Ympäristökasvattajan pitämällä oppitunnilla käydään läpi muun muassa roskaamisen vaikutuksia luontoon sekä tutustutaan erilaisiin jätteisiin muistipelin avulla.

Tuntikokonaisuus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös etäyhteydellä.

Tilaa kierrätysvalmennusta