Asiakastyytyväisyyskysely jätteenkuljetuksen asiakkaille käynnissä

25.10.2023

kuvituskuva

Salpakierron jätteenkuljetuksen asiakkaille on käynnissä asiakastyytyväisyyskysely. Kysely päättyy 15.11.2023.

Kysely on suunnattu kaikille asiakkaille, jotka ovat tällä hetkellä Salpakierron yhteisesti kilpailuttaman jätteenkuljetuksen piirissä. Taloyhtiöiden osalta kysely on suunnattu isännöitsijöille.

– Kärkölä (seka- ja energiajäte)
– Heinolan haja-asutusalue (seka- ja energiajäte)
– Heinolan keskustaajama (biojäte)
– Orimattilan Artjärvi (seka- ja energiajäte)
– Orimattilan keskustaajama (biojäte)
– koko toimialueen vähintään 5 huoneiston kiinteistöt (pakkausjätteet)
– Lahden keskustan urakka-alue (pakkaus- ja biojäte)

Kyselyyn voi vastata täällä.

Kyselyn tuloksia käytetään hyödyksi jätteenkuljetuspalvelun eri osa-alueiden kehittämiseen.