Asiakastyytyväisyyskysely jätteenkuljetuksen asiakkaille käynnissä

31.10.2022

Salpakierto Oy:n jätteenkuljetuksen asiakkaille on käynnissä asiakastyytyväisyyskysely.

Kysely on suunnattu asiakkaille, jotka ovat Salpakierto Oy:n yhteisesti kilpailuttaman jätteenkuljetuksen piirissä seuraavilla alueilla:
– Kärkölä (seka- ja energiajäte)
– Heinolan haja-asutusalue (seka- ja energiajäte)
– Heinolan keskustaajama (biojäte)
– Orimattilan Artjärvi (seka- ja energiajäte)
– Orimattilan keskustaajama (biojäte)

Kyselyyn toivotaan vastauksia viimeistään 15.11. Vastata voi tästä linkistä.

Kyselyn tuloksia käytetään jätteenkuljetuspalvelun kehittämiseen.