Asiakkaat hyvin tyytyväisiä Salpakierron palveluihin

01.12.2023

Salpakierto Oy:n järjestämän jätteenkuljetuksen asiakkaille vastikään tehdystä asiakastyytyväisyyskyselystä käy ilmi, että asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä jätteenkuljetuspalveluun kokonaisuutena. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat osatekijät saivat kyselyssä keskiarvon 4,2 asteikolla 1-5. (5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä).

Jätteenkuljetuksia koskevaan kyselyyn vastasi 931 asiakasta ja kyselyn vastausprosentti oli 29. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat tyhjennysvälien sopimuksenmukaisuuteen, laskujen oikeellisuuteen sekä asiakaspalvelun ja jätteenkuljettajien ystävällisyyteen ja avuliaisuuteen. Salpakierron jätteenkuljetuspalvelua ystävälleen tai tuttavalleen suosittelisi 51 % vastaajista kyselyn NPS-luvun ollessa 32.

Salpakierron järjestämä jätteenkuljetus kattaa tällä hetkellä muovi- ja kartonkipakkausten kuljetukset koko toimialueella, sekalaisen jätteen kuljetukset Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella sekä biojätteen kuljetukset Orimattilan ja Heinolan keskustaajamissa. Koko toimialueella lasi- ja metallipakkausten kuljetus siirtyy Salpakierrolle tammikuun 2024 alusta alkaen, vähintään 5 huoneiston kiinteistöjen biojätteen kuljetus maaliskuun alusta alkaen ja 1-4 huoneiston kiinteistöjen biojätteen kuljetus heinäkuun alusta alkaen.

Myös Lahden lajitteluasema PILLERIllä sekä Heinolan ja Asikkalan lajitteluasemilla toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä tyytyväisyyteen vaikuttavien osatekijöiden keskiarvoksi tuli 4,2 asteikolla 1-5 (5=erittäin hyvä/erittäin hyvin ja 1=erittäin huono/erittäin huonosti). Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat lajitteluaseman henkilökunnan palvelualttiuteen ja ystävällisyyteen, lajitteluasemien sijaintiin, lajittelun helppouteen, opasteiden selkeyteen ja asiakasturvallisuuteen. Haastateltujen vastaajien määrä oli 351.

Myös Kujalan käsittelykeskuksessa asioivilta ammattiautoilijoilta kysytään tyytyväisyyttä vuosittain. Palveluihin ollaan hyvin tyytyväisiä ja vastausten keskiarvoksi tuli tänä vuonna 4,4 asteikolla 1-5 (5=erittäin hyvä/erittäin hyvin ja 1=erittäin huono/erittäin huonosti). Erityisen tyytyväisiä ammattiautoilijat ovat vaakatoimintojen sujuvuuteen, henkilökunnan antamien ohjeiden selkeyteen,  yhteistyöhön henkilökunnan kanssa ja käsittelykeskuksessa asioinnin turvallisuuteen.