Jäteastioiden pesut alkavat

31.05.2024

Salpakierto aloittaa jäteastioiden pesut viikolla 26. Pesut aloitetaan pakkausjäteastioista, jonka jälkeen jatketaan bioastioiden pesuilla.

Astioiden pesu sisältyy astioiden tyhjennyshintaan, eli pesuista ei koidu asiakkaille lisäkustannuksia.

Astioiden pesu suoritetaan tyhjennyksen yhteydessä, pesujen aloitus ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä.