Jätehuoltoviranomainen järjestää asukaswebinaarin saostus- ja umpisäiliölietteistä 29.4. klo 17-18

11.04.2024

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen järjestää kaikille avoimen asukaswebinaarin koskien saostus- ja umpisäiliölietteitä maanantaina 29.4.2024 klo 17-18.

Webinaarissa esitellään jätehuoltoviranomaisen tekemää saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmäselvitystä. Lahden seudun jätehuoltoviranomainen on tehnyt jätelain edellyttämän saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmäselvityksen, jossa tarkastellaan, voidaanko asuinkiinteistöjen lietteenkuljetus järjestää jatkossa kiinteistönhaltijan järjestämänä kuljetuksena, vai tuleeko siirtyä kunnan eli Salpakierron järjestämään lietteen kuljetukseen.

Lisätiedot ja liittyminen webinaariin tätä kautta.