Johanna Rusanen vuoden 2023 Vastuullisen jätehuollon veturi

05.12.2023

Johanna Rusanen vuoden 2023 vastuullisen jätehuollon veturi

Kuntien jätelaitosten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö Suomen Kiertovoima ry KIVO nimesi vuoden Vastuullisen jätehuollon veturiksi Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusasen. Vuodesta 2006 kiertänyt palkinto luovutettiin Rusaselle KIVOn Kiertovoimapäivillä marras-joulukuun vaihteessa.

Salpakierron toimitusjohtajana Johanna Rusanen on tehnyt määrätietoisesti työtä yhtiön toimialueen saattamiseksi kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Hän on vuosien aikana tavannut lukuisia päätöksentekoon suorasti ja epäsuorasti vaikuttavia poliittisia ja yrityselämän tahoja. Erilaisissa tilaisuuksissa hän on käyttänyt puheenvuoroja ja nostanut sitkeästi, rohkeasti ja väsymättä esille yhteisesti kilpailutetun jätteenkuljetusjärjestelmän etuja ja luonut näin kunnalliselle jätehuollolle myönteistä alueellista julkisuuskuvaa. Uurastus palkittiin joulukuussa 2022, kun toimialueen jätelautakunta päätti kunnallisen jätteenkuljetuksen puolesta.

Johanna Rusasen vaikuttamistyö ei ole rajoittunut vain oman yhtiön toimialueelle. Hän on osallistunut aktiivisesti alan kehittämiseen eri yhteyksissä. Suomen Kiertovoima ry KIVOn hallituksen jäsenenä hän on ollut vuosina 2021 ja 2022.

Johanna Rusanen aloitti Salpakierto Oy:n toimitusjohtajana alkusyksyllä 2019 toimittuaan tätä ennen vuosien ajan erilaisten jätehuollon työtehtävien parissa mm. HSY:n sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja myöhemmin Roskn´Roll Oy Ab:n palveluksessa.