Jätehuollon järjestäminen maatilalla

Asumisessa syntyvä päivittäinen talousjäte tulee kaikilla asuinkiinteistöillä lajitella vähintään energia- ja sekajäteastiaan. Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Salpakierto Oy:n lajitteluasemille. Hukkakauraa ei vastaanoteta lajitteluasemilla, eikä sitä saa lajitella kiinteistön jäteastioihin.

Maatilalla syntyy asumisen jätteiden lisäksi suuria määriä erilaisia yritystoiminnasta peräisin olevia jätteitä riippuen tilan tuotantosuunnasta. Syntyvän jätteen määrään voidaan vaikuttaa paljon hyvällä etukäteissuunnittelulla. Maatalousmuoveja, kuten esimerkiksi paalimuoveja, voi kierrättää kiertoasuomesta.fi -palvelun kautta.

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla tehdään päivittäisten talousjätteiden ja maatilan yritystoiminnasta peräisin olevien jätteiden jätehuollon osalta sopimus alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla asumisessa syntyvä jäte ja siihen rinnastettavissa oleva maatilan yritystoiminnasta syntyvä jäte voidaan kerätä samaan jäteastiaan. Muita yritys- tai maataloustoiminnasta syntyviä jätteitä varten on tehtävä jätehuoltosopimus yksityisen palvelutarjoajan kanssa.

Yritystoiminnassa syntyvien vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanotto on maksullista.

LÖYDÄ LAJITTELUOHJEET

LÖYDÄ JÄTTEENKULJETUSYRITYKSET

LUE LISÄÄ KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLOSTA

JÄTTEEN VASTAANOTTO