Julkiset toimijat

Salpakierto Oy vastaa toimialueellaan omistajakuntiensa lukuun jätelain 32 § mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuollosta. Jätelain 32§:n mukaan kunnan vastuulle kuuluvat asumisesta ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoista syntyvä yhdyskuntajäte, jos se kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisen vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely.

Sekajätteen kuljetus tapahtuu toimialueella pääosin kiinteistön haltijan järjestämänä.

Salpakierto vastaa toimialueellaan bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksesta jätelain 32 § mukaisesti, kunnan vastuulle kuuluvan toiminnan osalta. Tyhjennykset tilataan Salpakierron asiakaspalvelusta.

Lisätietoja ja tilaukset:
asiakaspalvelu@salpakierto.fi
03 871 1710 arkisin klo 9-15

Jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä

Taajama-alueilla tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä, kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin Lahden seudun jätehuoltomääräysten 12 §:n mukaisessa asumisessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

  • Sekajäte: kaikki kiinteistöt
  • Biojäte: kiinteistöllä on ammattimaista ruoan valmistusta, ruoan
    jakelua tai ruokala tai, jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 10 kg viikossa
  • Muovipakkaukset: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
  • Metallipakkaukset: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
  • Lasipakkaukset: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
  • Kartonkipakkaukset: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
  • Paperi: kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
  • Puu: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 50 kg viikossa

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan tilata vapaaehtoisen biojätteen, muovipakkausten, lasipakkausten, kartonkipakkausten tai metallipakkausten kuljetuksen Salpakierto Oy:ltä.

Tutustu ohjeisiin

Lue tiedote jätetilojen lukituksesta