Julkiset toimijat

Salpakierto Oy vastaa toimialueellaan omistajakuntiensa lukuun jätelain 32 § mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuollosta. Jätelain 32§:n mukaan kunnan vastuulle kuuluvat asumisesta ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoista syntyvä yhdyskuntajäte, jos se kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisen vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely. Jätteenkuljetus tapahtuu toimialueella pääosin kiinteistön haltijan järjestämänä.

Jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa ja elinkeinotoiminnassa

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin alueellisten jätehuoltomääräysten 10 §:n mukaisessa asumisessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihinsa jätehuoltomääräysten ja 1.7.2022 alkaen jätelainsäädännön mukaan.

Useimpien yritysten sekä julkisten hallinnon- ja palveluntuottajien on järjestettävä toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys. Jätteiden erilliskeräysvelvollisuuteen vaikuttavat biojätteen, muovipakkausjätteen, paperi- ja kartonkipakkausjätteen, lasipakkausjätteen sekä metallipakkausjätteen keskimääräiset viikkomäärät. Velvoite tulee jätelaista ja on ollut voimassa 1.7.2022 alkaen.

Useimpien yritysten sekä julkisten hallinnon- ja palveluntuottajien on kerättävä erikseen toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajäte. Jätteet on kerättävä erikseen, jos yrityksessä syntyy

  • Sekajäte: kaikki kiinteistöt
  • Energiajäte: kaikki kiinteistöt
  • Biojäte: jos jätelajia kertyy vähintään 10 kg viikossa
  • Muovipakkaus: jos jätelajia kertyy vähintään 5 kg viikossa
  • Kartonkipakkaus: jos jätelajia kertyy vähintään 5 kg viikossa
  • Metalli: jos jätelajia kertyy vähintään 2 kg viikossa
  • Lasipakkaus: jos jätelajia kertyy vähintään 2 kg viikossa
  • Paperi: kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
  • Puu: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 50 kg viikossa
  • Muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji: kunnan jätehuoltoviranomainen päättää jätelajin kiinteistökohtaisesta jätteenkuljetuksesta

Kiinteistöt sopivat kaikilla alueilla jätteenkuljetuksesta haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Tutustu ohjeisiin