Julkiset toimijat

Salpakierto Oy vastaa toimialueellaan omistajakuntiensa lukuun jätelain 32 § mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuollosta. Jätelain 32§:n mukaan kunnan vastuulle kuuluvat asumisesta ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoista syntyvä yhdyskuntajäte, jos se kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisen vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely. Jätteenkuljetus tapahtuu pääosin kiinteistön haltijan järjestämänä.

Jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin jätehuoltomääräysten 10 §:n mukaisessa asumisessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihinsa seuraavasti:

  • Sekajäte: kaikki kiinteistöt
  • Energiajäte: kaikki kiinteistöt
  • Biojäte: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 50 l viikossa
  • Kartonkipakkaus: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa
  • Metalli: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa
  • Lasipakkaus: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa
  • Paperi: kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
  • Puu: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 50 kg viikossa
  • Muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji: kunnan jätehuoltoviranomainen päättää jätelajin kiinteistökohtaisesta jätteenkuljetuksesta

Biojätteen, kartongin, metallin, lasin, pahvin ja puun erilliskeräysvelvoitteet koskevat Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden ja Orimattilan asemakaavoitettuja alueita, pois lukien Orimattilan Artjärvi ja Hollolan Hämeenkoski.

Kiinteistöt voivat sopia kaikilla alueilla pakkausjätteiden jätteenkuljetuksesta haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Tutustu ohjeisiin