Julkiset toimijat

Salpakierto Oy vastaa toimialueellaan omistajakuntiensa lukuun jätelain 32 § mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuollosta. Jätelain 32§:n mukaan kunnan vastuulle kuuluvat asumisesta ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoista syntyvä yhdyskuntajäte, jos se kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisen vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely. Jätteenkuljetus tapahtuu toimialueella pääosin kiinteistön haltijan järjestämänä.

Jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä

Taajama-alueilla tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä, kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin Lahden seudun jätehuoltomääräysten 12 §:n mukaisessa asumisessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

 • Sekajäte: kaikki kiinteistöt
 • Energiajäte: kaikki kiinteistöt (Huom! energiajätteen erilliskeräysvelvoite päättyy 1.8.2023 niiltä kiinteistöiltä, joissa alkaa muovipakkausten erilliskeräys)
 • Biojäte: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 10 kg viikossa
 • Muovipakkaukset: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
 • Metallijäte: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
 • Lasipakkaukset: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
 • Paperi- ja kartonkipakkaukset: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
 • Paperi: kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
 • Puu: jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 50 kg viikossa

Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen sekä sellaisten liikehuoneistojen osalta, joissa syntyvä yhdyskuntajäte kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa, siirrytään biojätteen, metallijätteen ja pakkausjätteiden osalta yhteisesti kilpailutettuihin, Salpakierron järjestämiin jätteenkuljetuksiin porrastetusti seuraavasti:

 • 08/2023 muovipakkaukset
 • 10/2023 kartonkipakkaukset
 • 01/2024 lasi- ja metallipakkaukset
 • 03/2024 biojäte

Tutustu ohjeisiin

Lue tiedote jätetilojen lukituksesta