Salpakierto sai kuntapäättäjiltä hyvät arvosanat

03.01.2023

Salpakierto teetti vastikään mainetutkimuksen toimialueensa kuntapäättäjille ja jätehuoltoon liittyvien asioiden parissa työskenteleville virkasuhteisille työntekijöille. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhtiön uuden brändin herättämää mielikuvaa sekä vastaajien käsitystä Salpakierron toiminnan onnistumisesta.

Tutkimuksen toteutti Innolink Research sähköpostikyselynä syksyn 2022 aikana. Tutkimukseen vastasi 105 vastaajaa ja vastausprosentti oli 22. Vastaajista 73 % oli kunnan luottamushenkilöitä ja 60 % oli työnsä tai asemansa puolesta tekemisissä jätehuollon kanssa. Vastaajista 84 % kertoi tuntevansa yhtiön ja sen toiminnan tarkoituksen joko hyvin tai erittäin hyvin.

Vastaajat kertovat pitävänsä kunnan vastuulle säädetyistä jätehuoltotehtävistä tärkeimpinä jätehuoltopalvelujen riittävyyttä paikkakunnallaan, palvelujen sijaintia ja saavutettavuutta sekä palvelujen edullista hintaa asukkaille (ka 4,5 tai enemmän asteikolla 1-5). Tyytyväisimpiä vastaajat olivat asuinkuntansa osalta jätehuoltopalvelujen sijaintiin ja saavutettavuuteen ja palvelujen monipuolisuuteen.

Vastaajat antoivat käyttämiensä jätehuoltopalvelujen keskimääräiselle toimivuudelle keskiarvon 4,1 (asteikolla 1-5). Yhtiötä kuvaavat vastaajien mielestä parhaiten yhtiön strategiaan liittyvistä tekijöistä adjektiivit vastuullinen, ympäristöystävällinen, luotettava ja kiertotaloutta edistävä.

70 % vastaajista kertoi saavansa riittävästi tietoa yhtiön palveluista. Yleisarvosanaksi yhtiö sai vastaajilta keskiarvon 8,0 (asteikolla 4-10).

Suuri osa vastaajista oli hyvin tietoisia uuden jätelain lähivuosina mukanaan tuomista muutoksista asumisen jätehuoltoon. 60 % oli lisäksi sitä mieltä, että myös sekajätteen kuljetuksissa tulisi siirtyä kunnan järjestämään eli yhteisesti kilpailutettuun jätteenkuljetukseen.