Salpakierto tyhjentää energiajäteastiat taloyhtiöiltä Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella viimeisen kerran 16.8.-31.8. välisenä aikana

14.08.2023

Energiajätteen keräysvelvoite on päättynyt yli 5 huoneiston kiinteistöiltä 1.8.2023, kun muovipakkausten keräys Salpakierron toteuttamana on niissä alkanut.

Salpakierron järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla Kärkölässä, Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella energiajätteen keräys päättyy vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä automaattisesti.

  • Energiajäteastian viimeinen tyhjennyspäivä em. alueilla on aikavälillä 16.8.-31.8.2023
  • Salpakierrolta vuokralla olevat energiajäteastiat haetaan taloyhtiöiltä pois viimeisen tyhjennyksen jälkeen elokuun aikana

Mikäli taloyhtiöillä on käytössä omia, kiinteistön omistuksessa olevia energiajäteastioita, on hyvä huomioida, että niitä ei tyhjennetä enää viimeisen tyhjennyskerran jälkeen. Taloyhtiön tulee itse huolehtia asukkaiden ohjeistuksesta.

Energiajätteeseen ennen lajitellut jätteet lajitellaan jatkossa materiaalinsa mukaan kiertoon joko muovipakkauksiin, kartonkipakkauksiin, biojätteeseen (talouspaperi, servietit, nenäliinat) ja poistotekstiiliin. Vain pieni osa energiajätteen sisällöstä lajitellaan jatkossa sekajätteeseen, joka hyödynnetään laitoskäsittelyn jälkeen energiana.

Omakotikiinteistöillä ja muilla 1-4 huoneiston kiinteistöillä jatkuu energiajätteen keräys 1.7.2024 saakka.

Lue lisää jätehuollon muutoksista osoitteesta salpakierto.fi/jatelakiuudistus