Energiajätteen keräysvelvoitteen päättymisen jälkeiset vastuut energiajäteastian tyhjennyksistä, poisvienneistä ja jatkosta aiheuttaneet epätietoisuutta alueen taloyhtiöiden keskuudessa

11.08.2023

kuvituskuva

Energiajätteen keräysvelvoite on päättynyt Salpakierron toimialueen vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä elokuun alusta lukien muovipakkausten keräysvelvoitteen alkaessa. Energiajätteen keräysvelvoitteen päättyminen ja muovipakkausten keräyksen alkaminen ovat aiheuttaneet epäselvyyttä toimialueen taloyhtiöiden keskuudessa etenkin energiajäteastioiden vastuukysymyksiin liittyen.

Valtaosa toimialueesta ja sen kiinteistöistä kuuluu seka- ja energiajätteen kuljetusten osalta kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueeseen, missä taloyhtiö itse sopii energia- ja sekajätteen tyhjennyksistä valitsemansa yksityisen kuljetusliikkeen kanssa. Näillä alueilla Salpakierto ei hoida energia- ja sekajätteen tyhjennyksiä eikä voi puuttua astiamuutoksiin niiden osalta.

Salpakierron kuljetuksiin siirtyvät elokuun alusta lukien vaiheittain ainoastaan bio- ja pakkausjätteet koko toimialueella. Sekajäte siirtyy Salpakierron järjestämään yhteisesti kilpailuttamaan kuljetukseen vasta huhtikuusta 2026 alkaen.

  • Energiajätteen keräysvelvoitteen päätyttyä taloyhtiön edustajan on itse oltava yhteydessä kuljetusliikkeeseen, jonka kanssa taloyhtiöllä on sopimus energiajätteen tyhjennyksestä; irtisanottava sopimus tyhjennyksestä ja mahdollisen vuokra-astian käytöstä ja astian poishausta, kertoo Salpakierto Oy:n logistiikkainsinööri Jari Koistinen.
  • Salpakierto ei voi tulla ja tyhjentää eikä hakea pois energiajäteastiaa, jonka kuljetussopimus on irtisanottu ja joka toimettomana odottaa poishakua tai uutta käyttöä. Taloyhtiön tulee itse huolehtia, että tällaista toimetonta energiajäteastiaa ei enää täytetä ja jos se on ehtinyt täyttyä, tilata sille tyhjennys yksityiseltä kuljetusliikkeeltä.
  • Jos taloyhtiö on aiemmin ilmoittanut meille vaihtavansa omat energiajäteastiansa muovinkeräysastioiksi, tarroitamme astian uusilla tarroilla ja hoidamme tyhjennykset jatkossa. Energiajäteastioiden tarroitus uusilla tarroilla on aloitettu elokuun alusta ja saadaan lähiviikkoina päätökseen. Ensimmäiset tyhjennykset suoritetaan lähiaikoina.
  • Taloyhtiön tulee kuitenkin itse huolehtia asukkaiden ohjeistuksesta myös tässä tapauksessa, jotta astiaan täytetään jatkossa oikeanlaista jätettä. Tätä varten olemme koostaneet taloyhtiöiden käyttöön rappulappuja, joissa on lajitteluohjeet.

Mikäli muovipakkausten keräystä varten taloyhtiölle toimitetut astiat ovat mitoitukseltaan riittämättömät, tulee olla yhteydessä Salpakierron asiakaspalveluun.

Energiajätteen keräyksen päättymisen jälkeen voi myös olla tarpeen tarkastella sekajäteastioiden määrää ja tyhjennysvälejä. Niistä tulee olla yhteydessä siihen kuljetusliikkeeseen, minkä kanssa taloyhtiöllä on tyhjennyssopimus. Sekajäte ohjataan laitoslajittelun jälkeen energiahyötykäyttöön, kuten energiajätekin.

Salpakierto hoitaa energia- ja sekajätteen kuljetukset toimialueellaan tällä hetkellä ainoastaan Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella, missä on yhteisesti kilpailutettu jätteenkuljetus.

Näillä alueilla Salpakierto on automaattisesti lopettanut tai lopettaa energiajätteen kuljetukset elokuun alusta lukien. Salpakierto noutaa taloyhtiöllä vuokralla olevat energiajäteastiat viimeisten tyhjennysten jälkeen pois automaattisesti. Taloyhtiöiden omia energiajäteastioita ei enää viimeisten tyhjennysten jälkeen tyhjennetä.

Taloyhtiöille tuotetut ohjemateriaalit voi maksutta tulostaa osoitteesta salpakierto.fi/muistilista.