Jätehuollon perusmaksu nousee vuoden vaihteessa

08.12.2023

Lahden seudun jätelautakunta päättää kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden käsittely- ja kuljetushinnoista sekä jätehuollon perusmaksusta. Lautakunta käsitteli vuoden 2024 hintoja kokouksessaan 7.12. Jätehuollon perusmaksu nousee ja on 1.1.2024 alkaen vakituisen asunnon osalta 36,48 euroa ja vapaa-ajan asunnon osalta 23,47 euroa sisältäen arvonlisäveron. Korotuksen aiheuttaa yleinen kustannustason nousu perusmaksulla katettavissa toiminnoissa. Korotuksen suuruus on 2,40 euroa (alv 0%) molemmissa hintaluokissa. Jätehuollon perusmaksua on viimeksi nostettu vuodelle 2020.

Jätehuollon perusmaksulla mahdollistetaan kotitalouksilta veloituksetta vastaanotettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely. Lisäksi maksulla katetaan lajitteluasemien, Roinarallin, kierrätysvalmennuksen, jätehuoltoviranomaisen sekä suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidon kustannuksia.

Jätehuollon perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa kaikista vakituisen ja vapaa-ajan asumisen käytössä tai käytettävissä olevista asunnoista. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Lahden seudun jätelautakunta hyväksyy jätetaksan, jossa on määritelty jätehuollon perusmaksun perusteet ja suuruus.

Perusmaksun korotukseen vaikuttavat etenkin vaarallisten jätteiden, kestopuun, haravointijätteen ja poistotekstiilien käsittelykustannusten nousu sekä useiden yleisten toiminnan kustannusten nousu.

  • Risu- ja haravointijätteiden vastaanottopaikkoja on lisätty viime vuosina, mikä on nostanut etenkin haravointijätteiden vastaanottomäärää, kertoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.
  • Maksua nostaa myös vuoden 2023 alusta alkanut poistotekstiilien keräys ja käsittely. Keräykseen tuodut poistotekstiilit lajitellaan ensin käsin. Vasta käsin tehdyn alkulajittelun jälkeen kierrätykseen ja jatkojalostukseen kelpaavat tekstiilit ohjataan mekaaniseen käsittelyyn.
  • Edellä mainitut jätteet otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan vastaanottopisteissämme ja niiden käsittely katetaan jätehuollon perusmaksulla.
  • Lisäksi perusmaksun korotukseen vaikuttavat nousseet kulut palkkojen, kuljetusten, konetöiden, sähkön ja lämmityksen osalta. Myös jätelautakunnan toiminnan kulut ovat nousseet, päättää Rusanen.

Lahden seudun jätelautakunta päätti kokouksessaan myös 1.3.2024 alkavien Salpakierron biojätekuljetusten maksuista. 1.3.2024 alkaen biojäteastian tyhjennyshinta on koko toimialueella yhdenmukainen ollen 140 litraisen astian osalta 8,95 euroa ja 240 litraisen astian osalta 11,25 euroa (alv. sisältyy).

Tietosuojapaperin ja joidenkin vaarallisten jätteiden vastaanottohinta lajitteluasemilla nousee johtuen sen käsittelyhintaan tulleista korotuksista. Muut kotitalouksille kohdentuvat jätehuollon maksut mm. lajitteluasemien vastaanottomaksut ja muut jäteastian tyhjennysmaksut pysyvät ennallaan vuoden vaihteessa. Myös Kujalan käsittelykeskuksen vastaanottomaksut säilyvät ennallaan.

Hinnat löytyvät jätetaksasta, jota voi tarkastella jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla: lahti.fi/jatehuoltoviranomainen. Hinnat löytyvät myös Salpakierron verkkosivuilta.

Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Johanna Rusanen, puh. 040 087 7254