Kuntien jätehuoltoyhtiö juhlii 30-vuotissynttäreitään

14.06.2023

Kuntien omistama Salpakierto Oy juhlii tänä vuonna 30-vuotissynttäreitään. Nyt kesäkuussa tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun alueelle perustettiin kuntien omistama ja kuntien puolesta jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon tehtävistä vastaava yhtiö.

18.6.1993 perustetun yhtiön tehtäväksi tuli vastata osakaskuntien lakisääteisistä jätteen käsittely- ja hyödyntämistehtävistä, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä sekä neuvonta-, valistus- ja tiedotustehtävistä. Tavoitteena on ollut suunnitella ja toteuttaa toimialueelle toimiva, taloudellinen, tehokas ja tasapuolinen yhdyskuntajätteen jätehuoltojärjestelmä.

30 vuodessa yhdyskuntajätehuolto on muuttunut jätteiden loppusijoittamisesta niiden energiahyötykäyttöön ja edelleen jäteperäisen materiaalin kiertoa edistäväksi tärkeäksi osaksi kiertotalouden kokonaisuutta.

Yhtiö oli pitkään nimeltään Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. Vuoden 2021 alussa yhtiö vaihtoi nimensä Salpakierto Oy:ksi. Uusi nimi kuvaa entistä paremmin nykyistä jätehuoltotoimintaa.

Merkkivuotta juhlistetaan asukkaille järjestettävän, jokaisessa toimialueen osakaskunnassa pysähtyvän kiertueen merkeissä. Kiertueen lisäksi merkkivuosi näkyy mm. yhtiön sosiaalisen median kanavissa, joissa käydään läpi toiminnan eri vaiheita ja jätehuollon kehitystä.

Juhlavuoden kiertue

Juhlistamme 30-vuotista taivaltamme kiertueella, joka piipahtaa jokaisessa toimialueen kunnassa. Tapahtumassa on tarjolla kierrätysvalmennusta ja pientä tarjoilua. Lahden tapahtumassa Kujalan käsittelykeskuksessa on lisäksi tarjolla Puksu-juna -ajeluita, joilla pääsee tutustumaan lähemmin käsittelykeskuksen eri toimintoihin.

Tervetuloa tapahtumaan juttelemaan jätehuollon ajankohtaisista asioista!

Kiertueen aikataulu:

  • Padasjoki ke 16.8.2023 klo 12-18, lajitteluasema, Sähkötie 5
  • Hollola pe 18.8.2023 klo 12-18, lajitteluasema, Paassillantie 114
  • Kärkölä la 19.8.2023 klo 10-14, Aurinkotori, Kauppatie 2
  • Asikkala ti 22.8.2023 klo 12-18, lajitteluasema, Konkosentie 4
  • Heinola ke 23.8.2023 klo 12-18, lajitteluasema, Pikijärventie 167
  • Lahti ke 30.8.2023 klo 12-18, Kujalan käsittelykeskus, toimisto, Sapelikatu 7
  • Myrskylä la 2.9.2023 klo 10-14, Sale Myrskylän piha, Keskustie 8
  • Orimattila ti 5.9.2023 klo 12-18, lajitteluasema, Topintie 5a
  • Pukkila su 10.9.2023 klo 10-14, Onnintori, Onnintie 3

Jätehuoltoa on kehitetty yhteiskunnan tavoitteiden tahdissa

1980-luvulla alkoi Suomessa jätehuollon ylikunnallinen yhteistyö, mutta varsinainen kuntien omistamien jätelaitosten perustamisen huippukausi ajoittui 1990-luvulle. Vuonna 1994 voimaan tullut jätelaki vauhditti kuntien yhteistyötä.

Vuosituhannen vaihteessa laaditusta jätteenpolttodirektiivistä ja kansallisen energiahyödyntämisen strategiasta lähtien on suomalainen jätevoimalakenttä kehittynyt. 2010-luvulla sekä jätevoimaloiden että biologisten käsittelylaitosten verkosto on laajentunut voimakkaasti. Erityisesti jätteen energiahyötykäytön ansiosta jätehuoltosektori on onnistunut merkittävästi – 60 prosentilla – pienentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 1990 tasosta. Jätteiden energiahyödyntämisellä on korvattu fossiilisia polttoaineita.

Nykyinen jätehuoltosuunnitelma ja tavoitteet ohjaavat toimintaa jätteen energiahyödyntämisestä kohti materiaalien kiertoa. Jätteestä on tullut raaka-ainetta ja eri jätelajien erikseen keräyksen ja lajittelun velvoitteet ovat laajentuneet ja laajentuvat edelleen yhä pienemmille asuinkiinteistöille. Tutkittua on, että mitä paremmat ovat asunnon keittiön lajittelumahdollisuudet ja mitä lähempänä kotia on jäteastia, sitä paremmin lajittelu yleensä sujuu. Mitä enemmän jätelajittelua tehdään syntypaikalla, sitä puhtaampana materiaalit saadaan edelleen kiertoon.

Yhtiön perustamisvaiheessa merkittävä muutos aikaisempaan kaatopaikkoihin perustuvaan jätehuoltoon oli kattavan biojätteen erilliskeräyksen ja käsittelyn aloittaminen 1990-luvun puolivälissä Lahdessa, pääkaupunkiseudun jälkeen toisena Suomen kaupungeista. Biojätteet käsiteltiin avoaumoissa ulkona. Nykyisin biojätteet käsitellään LABIO Oy:n biokaasu- ja kompostointilaitoksessa ensin kuivamädättämällä ne raakabiokaasuksi, mistä voidaan jalostaa liikennepolttoainetta ja sen jälkeen kompostoimalla mädätysjäännös maanparannusaineeksi.

Toimialueella laaja syntypaikkalajittelu otettiin vuoden 1998 alusta käyttöön kaupunkiseudun taajamissa Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa. Vähintään 10 huoneiston kiinteistöissä lajiteltiin näillä alueilla viiteen eri jätepönttöön: biojäte, keräyspaperi, pahvi- ja paperipakkausjäte, energiajäte ja kaatopaikkajäte. Laajan syntypaikkalajittelun piirissä oli alusta alkaen n. 80 000 asukasta, n. 46 % toimialueen asukkaista.

Vuonna 1998 kerros- ja rivitalojen pihoille tulikin astiat energiajätettä, varten. Energiajätteen erilliskeräyksen ja laajan syntypaikkalajittelun aloittamista edelsi vuosina 1996-1997 Lahdessa Liipolan ja Jalkarannan kaupunginosissa toteutettu keräyskokeilu, jossa oli mukana 1000 asukasta. Kokeilussa selvitettiin energiajätteen määrää ja koostumusta.

1.6.2000 alkaen laajennettiin energiajätteen keräysvelvoite koskemaan kaikkia kiinteistöjä koko toimialueella pois lukien Asikkalan ja Sysmän haja-asutusalueet. Hyötyjätteet, kuten lasi, metalli ja paperi suositeltiin vietävän alueellisiin hyötyjätepisteisiin ja biojätteen kompostointiin kannustettiin.

Energiajäte toimitettiin polttoon Kymijärven voimalaitokseen, missä sitä käytettiin kivihiilen rinnakkaispolttoaineena. Myöhemmin vuonna 2011 alettiin energiajätteestä tuottaa valmista SRF-polttoainetta Lahti Energia Oy:n Kymijärvi II-voimalaitoksen käyttöön.

Iso harppaus yhdyskuntajätteen hyötykäytön lisäämiseksi silloisten tavoitteiden mukaan otettiin vuonna 2009, kun sekajätteen ohjaaminen energiahyödynnettäväksi Kotkan Energian Hyötyvoimalaan aloitettiin. Kotitalouden sekajätteitä ei enää siitä lähtien ole ohjattu loppusijoitukseen (kaatopaikalle).

Toimialueella haluttiin pysytellä edelläkävijänä ja tavoiteltiin määrätietoisesti jäteperäisen materiaalin kierron lisäämistä ottamalla 2017 käyttöön mekaanista lajittelua hyödyntävä ja kotitalouksien jätelajittelua täydentävä laitos. Laitos oli valmistuessaan laatuaan ensimmäisiä Suomessa. Vuonna 2019 yhtiö kierrätti laitoksen ansiosta yli miljoona kiloa muovia!

Tämän ja tulevien vuosien aikana otetaan alueen asumisen jätehuollossa uusia ja tärkeitä kehitysaskeleita uuden jätelain vauhdittamana, kun bio- ja pakkausjätteiden lajitteluvelvoitteet laajentuvat yhä pienemmille asuinkiinteistöille.

Historiallinen ja merkittävä toimialueen asumisen jätehuoltopalvelujen kehittämistä edistävä päätös saatiin aikaan joulukuussa 2022, kun Lahden seudun jätelautakunta päätti, että toimialueella siirrytään myös sekalaisen jätteen osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen eli yhteisesti kilpailutettuihin jätekuljetuksiin 1.4.2026 alkaen.

Lisätietoa salpakierto.fi/30