Pakkausjätteiden monilokerokeräykseen kiinnostusta – jo lähes 650 toimialueen kotitaloutta ilmoittautunut mukaan

17.01.2024

kuvituskuva

Salpakierto Oy:n järjestämä pakkausjätteiden monilokerokeräys tulee alueen pientaloille mahdolliseksi vuonna 2025, mikäli keräyksen piiriin saadaan aloitusta varten tarvittava määrä, noin 1000 kotitaloutta. Monilokerokeräys on tarkoitettu ensisijaisesti omakotitaloille, mutta se soveltuu myös pieniin, enintään 4 asunnon taloyhtiöihin.

  • Palvelusta kiinnostuneita on kerätty nyt muutamia kuukausia ja alustavasti mukaan ilmoittautuneita on tällä hetkellä kasassa lähes 650, kertoo Salpakierto Oy:n palvelupäällikkö Toni Kranttila.
  • Keräämme edelleen alustavia ilmoittautumisia ja kiinnostuksensa voi ilmoittaa meille osoitteessa salpakierto.fi/monilokerokeräys. Alustava mukaan ilmoittautuminen ei vielä sido palvelun tilaamiseen.
  • Alustavien ilmoittautumisten perusteella pystymme hahmottamaan alueita, jotka olisivat otollisia monilokerokeräyksen aloitusvaiheeseen.
  • Keräyksen aloittaminen kotitaloudelle järkevillä kustannuksilla edellyttää, että keräyksen piiriin saadaan alkuvaiheessa vähintään noin 1000 asiakasta. Tavoitteena on myöhemmin laajentaa palvelua koko toimialueelle.

Monilokeroinen jäteastia tuo pientaloasukkaalle kätevän kierrätyspisteen omaan kotipihaan. Monilokeroastiassa on omat lokerot neljälle eri pakkausjätelajille: muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, metallipakkaukset ja lasipakkaukset. Monilokeroisen jäteastian tyhjentää tarkoitukseen suunniteltu monilokeroinen jäteauto. Astian kaikki lokerot tyhjennetään samalla kertaa jäteauton vastaaviin lokeroihin. Näin jätelajit pysyvät toisistaan erillään ja raaka-aineet saadaan parhaiten kiertoon.

  • Monilokerokeräystä on jo kokeiltu ja sitä on käynnissä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Kanta-Hämeessä ja Itä- ja Länsi-Uudellamaalla. Kokemukset muualla ovat olleet erittäin positiivisia.
  • Kodin tuntumassa ja helposti saavutettavissa oleva lajittelupiste lisää tutkimusten mukaan lajittelumotivaatiota, koska jätteitä ei tarvitse kuljetella kauempana oleviin keräyspisteisiin. Monilokerokeräys onkin tästä syystä lisännyt kotitalouksien lajittelua ja vähentänyt sekajätteen määrää, kertoo Kranttila.

Energiajätteen keräysvelvoite päättyy toimialueen 1-4 huoneiston asuinkiinteistöiltä kesäkuun lopussa. Energiajätteen keräysvelvoitteen päättymisen jälkeen pientaloasukkaiden tulee toimittaa syntyvät pakkausjätteensä Rinki-ekopisteelle.

  • Jos Rinki-ekopisteiden käyttäminen ei ole mahdollista, voi tilata meiltä tyhjennyksen esimerkiksi muovipakkausjätteille, joita yleensä syntyy kotitaloudessa pakkausjätteistä eniten.
  • Monilokeroinen pakkausjäteastia kuitenkin helpottaa lajittelua kaikkein eniten, koska se tarjoaa mahdollisuuden kierrättää kaikki pakkausjätelajit omassa pihassa.
  • Muualla Suomessa monilokeroisen jäteastian tyhjennyshinta on ollut n. 13-15 euroa. Meidän alueellamme palvelun hinta määritellään vuodelle 2025 voimaan tulevassa jätetaksassa, päättää Kranttila.

Lisätietoja monilokerokerokeräyksestä osoitteessa: salpakierto.fi/monilokerokeräys