Sekajätteen tyhjennyshinnat yhdenmukaistuvat 1.7. alkaen Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella

07.06.2024

kuvituskuva

Sekajätteen tyhjennyshinnat yhdenmukaistuvat 1.7.2024 alkaen Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella, missä Salpakierto Oy on kilpailuttanut ja järjestää sekajätteen kuljetukset asuinkiinteistöiltä. Myös sekajätteen astiavuokrat em. alueilla yhdenmukaistuvat. Lisäksi kiinteistön totuttu tyhjennyspäivä saattaa muuttua.

  • Sekajätekuljetusten kilpailutuksen myötä kuljetusurakoitsija vaihtuu ja tyhjennysreitit optimoidaan uudelleen. Hintamuutoksiin vaikuttaa myös kuljetuskustannusten nousu, kertoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.
  • Muualla toimialueella sekajätteen kuljetusten järjestäminen on edelleen kiinteistönhaltijan vastuulla.
  • Sekajätteiden kuljetus siirtyy koko toimialueella hoidettavaksemme vaiheittain huhtikuusta 2026 alkaen.

Yhteisesti kilpailutetun, Salpakierron järjestämän jätteenkuljetuksen hinnoista päättää Lahden seudun jätelautakunta. Nyt voimaan astuvat hinnat on määritelty jätetaksassa 1.7.2024. Hintoja voi tarkastella osoitteessa salpakierto.fi/jatemaksut.

Yksi yhteisesti kilpailutetun jätteenkuljetuksen tehtävistä on varmistaa asumisen jätehuollon hintojen tasapuolisuus eri puolilla toimialuetta asuville asukkaille. Salpakierron koko toimialueella järjestämissä bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksissa tyhjennyshinnat ovat yhdenmukaiset koko toimialueella ja kuntakohtaisia hintaeroja ei ole.