Yhdyskuntajätteen kierrätysaste parani hieman edellisestä vuodesta – kierrätyskelvoton jäte ohjattiin energiahyötykäyttöön

17.04.2024

kartonkipakkauksia

Toimialueen yhdyskuntajätehuollon eri toimijoiden jätevirrat huomioiden päästiin Salpakierto Oy:n jätehuollon toimialueella viime vuonna 51,7 % kierrätysasteeseen. Kierrätysaste nousi hieman edelliseen vuoteen nähden. Energiahyötykäyttöön ohjautui 47,8 % yhdyskuntajätteestä. Vain 0,5 % jätteestä oli sekä kierrätyskelvotonta, että energiahyötykäyttöön sopimatonta ja päätyi loppusijoitukseen.

Yhtiön vastaanottaman yhdyskuntajätteen määrä (62 650 t) pieneni edellisvuoteen nähden erityisesti seka- ja energiajätteen osalta. Kerättyjen pakkausjätteiden määrä puolestaan kasvoi elokuusta 2023 alkaen kiinteistökohtaisten lajitteluvelvoitteiden laajennuttua ja yhtiön järjestämien muovi- ja kartonkipakkausten jätekuljetusten alettua. Luvut käyvät ilmi Salpakierto Oy:n vastikään valmistuneesta vuoden 2023 vuosi- ja ympäristökatsauksesta, mihin voi tutustua osoitteessa salpakierto.fi

– Kierrätysaste on parantunut ja menossa kohti EU:n asettamia tavoitteita, sanoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

– EU:n kierrätystavoitteiden mukaanhan yhdyskuntajätteen materiaalikierrätysasteen tulee vuonna 2025 olla 55 % ja vuonna 2030 jo 60 %.

– Kierrätysasteen laskentaa yhtenäistetään parhaillaan ja se on tarkentumassa mm. kotikompostoinnin osalta.

– Tavoitteeseen pääsy tulee vaatimaan eri jätelajien keräysvelvoitteiden tiukentamista edelleen, tavaroiden uudelleenkäytön lisäämistä sekä taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä.

– Myös kotitalouksien tekemän lajittelun tulee tehostua entisestään. Erityisesti muovipakkausjätteen osalta ollaan paljonkin jäljessä EU:n asettamista tavoitteista. Tällä hetkellä muovipakkausten kierrätysaste on Suomessa 29 %. Suomi maksaa nyt sakkomaksua jokaisesta kierrättämättä jääneestä kilosta muovipakkauksia ja loppukädessä maksu koituu kuluttajille. Tämä olisi tärkeää tiedostaa ja sen toivoisi vaikuttavan ihmisten lajittelumotivaatioon.

– Iso rooli kierrätysasteen nostamisessa toimialueellamme on nyt alkaneilla järjestämillämme bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksilla.

– Kun kuljetukset ovat niin sanotusti saman katon alla, voimme tehokkaammin tarjota asukkaille arjen jätehuoltoa helpottavia ja kierrätystä parantavia palveluita. Tästä hyvänä esimerkkinä ensi vuoden syksyllä käynnistyvä pakkausjätteiden monilokerokeräys.

– Voimme myös varmistaa, että keräysvelvoitteet täyttyvät niillä kiinteistöillä, joilla niiden tulee täyttyä ja toisaalta voimme tarjota mahdollisuutta liittyä vapaaehtoisesti eri jätelajien erilliskeräysten piiriin niille kiinteistöille, joita se kiinnostaa.

– Ilokseni voin todeta, että vaikka järjestämämme jätteenkeräyksen aloituksessa esiintyikin monenlaisia haasteita, pystyttiin kuljetusten toimitusvarmuudeksi saavuttamaan yli 92 %, päättää Johanna Rusanen.

 

 

Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Johanna Rusanen, puh. 040 087 7254