Asukkaisiin kohdistuvat jätemaksut pysyvät vuoden 2021 alusta ennallaan

20.11.2020

Päijät-Hämeen jätelautakunta on kokouksessaan torstaina 19.11. hyväksynyt Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n PHJ (vuoden 2021 alusta Salpakierto Oy) hallituksen esittämät maksujen tarkistukset. Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2021. Keskeiset hinnantarkistukset vuodelle 2021 koskevat pääosin yrityksiltä vastaan otettavia lietteitä, eristevillaa ja painekyllästettyä puuta.

Asukkailta jäteasemilla (vuoden 2021 alusta lajitteluasemilla) vastaanotettavien jätteiden hinnat eivät nouse. Myös asuntokohtainen jätehuollon perusmaksu pysyy ennallaan (vakituisen asunnon jätehuollon perusmaksu 33,50 euroa ja vapaa-ajan asunnon jätehuollon perusmaksu 20,50 euroa). Jätteen kuljetus- ja tyhjennysmaksut kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla pysyvät niin ikään ennallaan.

-Jätehuollon palvelutehtävät on lain mukaan katettava niiden kustannukset kattavilla jätemaksuilla. Tavoitteenamme on toimia kustannustehokkaasti asukkaan ja ympäristön etu huomioiden ja haluamme aina mahdollisuuksien mukaan välttää asukkaisiin kohdistuvien hintojen kasvua ja nyt se oli mahdollista, kertoo toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon asukaspalveluita ja toimintoja, kuten jäteasemat, Roinaralli-keräyskierrokset, vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto, jäteneuvonta, osa suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta ja jätehuollon viranomaisen, jätelautakunnan, toiminta.

Asukkaat ja taloyhtiöt voivat säästää jätekuluissaan lajittelemalla jätteensä mahdollisimman hyvin. Näin jäljelle jää vain hyvin vähän sekajätettä, jonka käsittely on kalleinta. Ruokajäte kannattaa lajitella erikseen omaan astiaansa aina, kun se on mahdollista. Pientaloille suositellaan ruokajätteen kompostointia, mikä vähentää syntyvän sekajätteen määrää kaikkein eniten.

Keskeiset hinnantarkistukset vuodelle 2021

Eristevillalle ei ole toistaiseksi löytynyt kierrätyskohdetta, joten sen alemmalle hinnoittelulle ei ole perustetta. Loppusijoitettavan eristevillan hinta nousee 179 euroon tonnilta (vuonna 2020 hinta 147 euroa/tonni).

Painekyllästetyn puun tonnihinta nousee vuoden alusta 30 eurolla tonnilta ollen 250 euroa/tonni. Syynä nousuun on painekyllästetyn puun kuljetuskustannusten siirtyminen PHJ:n kustannettavaksi.

Lietteiden käsittelymaksujen nostaminen johtuu paitsi yleisestä kustannustason noususta, myös nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksen korjaustarpeista ja haitta-aineiden torjunnan lisäämisestä.

-Hinnoittelun periaatteena on kierrätykseen päätyvän materiaalin kasvattaminen, tasapuolisen ja hyvän palvelutason ylläpitäminen kustannukset kattavilla hinnoilla, ei tuloksen tekeminen, päättää Rusanen.

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Johanna Rusanen puh. 040 087 7254, johanna.rusanen@phj.fi