Biojätteen erilliskeräyskokeilu on tehostanut lajittelua – kokeilussa mukana olevat asukkaat tyytyväisiä ja toivovat jatkoa

10.03.2021

Salpakierto Oy (ennen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) pilotoi parhaillaan vuoden mittaista ruokajätteen erilliskeräyskokeilua Bioneeria Lahdessa. Kokeilussa on mukana 226 vapaaehtoista kotitaloutta Villähteen, Kariston, Ahtialan, Metsä-Hennalan, Launeen, Patomäen sekä Renkomäen alueilta. Kokeilun tavoitteena on edistää kierrätystä tarjoamalla pientaloille helppo, edullinen ja ympäristöystävällinen tapa ruokajätteiden kierrätykseen.

Kokeilussa mukana olevista kotitalouksista 99 % on ollut tähän mennessä tyytyväisiä erilliskeräykseen ja 96 % on jo ilmoittanut olevansa halukkaita jatkamaan biojätteen erilliskeräystä kokeilujakson jälkeen.

Bioneerikokeilu on ollut käynnissä viime syyskuun puolivälistä saakka ja välituloksia on nyt saatavilla.

-Biojätettä on tähän mennessä kerätty kokeilussa mukana olevilta kotitalouksilta yli 22 000 kiloa, kertoo projektisuunnittelija Jaana Kyhyräinen.

-Tästä määrästä on tuotettu biokaasua lähes 40 000 kWh ja kompostia yli 5500 kiloa. Tuotetulla biokaasumäärällä on voitu ajaa henkilöautoa melkein 80 000 kilometriä.

-Tulokset ovat varsin vaikuttavia jo tällaisella aikajaksolla tarkasteltuna ja tämänkokoisen kokeilun puitteissa, toteaa Kyhyräinen.

Merkittävää on myös se, että kokeilussa käytettävä keräysmalli vähentää ison jäteauton pysähdyksiä 86 %. Päästövähenemä on laskennallinen ja perustuu tilanteeseen, jossa kaikilla kokeiluun osallistuvilla kotitalouksilla olisi pihallaan oma 240 litran biojäteastia, jonka iso jäteauto kävisi tyhjentämässä kahden viikon välein. Kokeilussa biojätteet kerätään suurimmalta osalta mukana olevista talouksista ison jäteauton sijaan pakettiautolla.

Jätteiden koostumusta on tarkasteltu – lajittelu on parantunut kokeilun aikana, kiitos aktiivisten Bioneerien

Kokeilun aikana on tarkasteltu siihen osallistuvien kotitalouksien seka-, energia- ja biojätteiden koostumusta. Tulokset ovat valmistuneet vastikään.

– Biojätteen osalta tutkimme sitä, miten koostumus jakautuu varsinaiseen biojätteeseen, ruokahävikkiin ja biojätteeseen kuulumattomaan jätteeseen, kertoo kehityskoordinaattori Linda Karlström.

Biojätettä ovat esimerkiksi hedelmien, vihannesten tai kananmunien kuoret, kahvinporot ja kalanperkeet. Ruokahävikki on roskiin päätynyttä ruokaa, jonka synty olisi voitu välttää valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin tai ostamalla ruokaa sopivampi määrä. Kuulumattomiin lasketaan kaikki biojätteeseen kuulumaton, kuten roskat.

– Tuloksena oli, että biojätettä osataan lajitella hyvin. 55 % oli oikein lajiteltua varsinaista biojätettä. Ruokahävikiltä ei oltu vältytty, vaan sen osuus oli 44 %. Kuulumattomia oli joukossa hyvin vähän, vain 1 %.

Kokeiluun osallistuvien kotitalouksien seka- ja energiajätteille on tehty kaksi koostumustutkimusta, yksi ennen biojätteen erilliskeräyksen aloitusta ja toinen nyt helmikuussa (n. 4,5 kk kokeilun aloituksesta).

-Ensimmäisellä kerralla saimme selville lähtötilanteen ja mielenkiinnon kohteena oli etenkin biojätteen määrä. Silloin biojätteen osuus sekajätteessä oli jopa 60 %, kertoo Karlström.

-Toisella kerralla biojätteen määrä sekajätteessä oli enää 28 %. Tämä oli suurilta osin pakattua biojätettä, joka pitäisi pakkauksista poistettuna niin ikään lajitella biojätteeseen. Näihin asioihin pyrimme edelleen vaikuttamaan neuvonnalla ja opastamalla oikeaan lajitteluun.

-Tavoite on, että biojätettä ei enää ohjaudu lainkaan sekajätteeseen, koska sille on taloudessa nyt oma osoitteensa, lisää Karlström.

-Sekajätteessä oli myös lähes 30 % kierrätyskelpoista jätettä, kuten metallia, lasia, muovia, kartonkia ja paperia, jotka olisi voinut lajiteltuna toimittaa Rinki-ekopisteelle.

-Energiajätteen koostumus oli tarkastelussa hyvin pitkälle sellainen, kuin sen oletettiinkin olevan. Energiajätekin sisälsi sinne kuulumatonta jätettä, esimerkiksi noin 34 % kartonkia ja paperia, jotka voisi lajitella ja viedä Rinki-ekopisteelle.

Bioneerikokeilu on osa EAKR-rahoitteista Biosykli-hanketta, jossa Salpakierto Oy on mukana yhtenä osatoteuttajana. Rahoittajana hankkeessa toimii Päijät-Hämeen Liitto ja päätoteuttajana LAB-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa kokeilusta voi lukea osoitteesta bioneeri.fi

Lisätietoja antaa:
projektisuunnittelija Jaana Kyhyräinen, 044 431 4632
kehityskoordinaattori Linda Karlström, 041 730 7920