Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuussa

10.06.2022

19.7.2021 voimaan astuneen uuden jätelain ensimmäinen muutos astuu voimaan heinäkuussa. Kaikissa toimialueen taajamien kiinteistöissä, joissa on viisi asuinhuoneistoa tai enemmän, tulee aloittaa biojätteen lajittelu ja erilliskeräys viimeistään 1.7.2022.

Kiinteistön haltija voi sopia biojäteastian tyhjentämisestä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Ainoastaan biojätteen kuntaurakka-alueilla, eli Heinolan ja Orimattilan taajamissa, Salpakierto Oy toimittaa jäteastiat niille kiinteistöille, joissa alkaa uutena biojätteen erilliskeräys. Muilla alueilla kiinteistönhaltijan on itse hoidettava lain edellyttämä biojätteen erilliskeräys kuntoon. Biojäteastian tyhjennysväli voi olla enintään 2 viikkoa. Maaliskuussa 2024 biojätteen tyhjennykset siirtyvät Salpakierto Oy:n hoidettavaksi koko toimialueella.

Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on biojätteen kompostointi kompostorilla. Biojätteen kompostoinnista tai sen lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä ilmoituslomakkeella, jotka löytyvät osoitteesta lahti.fi/jatehuoltoviranomainen

Lue lisää uuden jätelain vaikutuksista asuinkiinteistöjen jätehuoltoon täältä.