Hämeen ELY-keskus antoi loppulausunnon Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-selostuksesta

05.05.2020

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-prosessi on päättynyt ELY-keskuksen 29.4.2020 antamaan loppulausuntoon eli perusteltuun päätelmään. PHJ toimi prosessissa YVA-lain mukaisena hankevastaavana. Perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä vaikutuksista on 4.5.2020 lähtien luettavissa ympäristöhallinnon sivustolla. Päätelmässä on esitetty kooste mielipiteistä ja lausunnoista, yhteenveto keskeisistä johtopäätöksistä sekä jatkosuunnittelussa tarpeelliset lisäselvitykset ja jatkotoimenpiteet.

ELY-keskuksen mukaan erityisen merkittäviksi nousevat vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteen vaikutukset. Alueellisista ominaispiirteistä keskeisiä ovat Orimattilassa mm. tulvaherkkyys ja Hollolassa luontoarvot. Kaikki esitetyt hankevaihtoehdot nähdään kuitenkin jatkosuunnittelukelpoisiksi.

Kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavatyö jatkuu Päijät-Hämeen liitossa 2020 – 2021, lisätietoja liiton sivuilla. Maakuntakaavan valmistumisen jälkeen kierrätyspuistohankkeen edistäminen siirtyy kunnille.