Jäteasemien asiakasmäärät kasvaneet merkittävästi – asiakkaat hyvin tyytyväisiä jäteasemapalveluihin

16.11.2020

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (vuoden 2021 alusta alkaen Salpakierto Oy) seitsemän jäteaseman asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuodesta huomattavan paljon.

  • Tarkastelujaksolla tammikuusta lokakuun loppuun kokonaisasiakasmäärä on ollut tänä vuonna yli 28 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavalla aikajaksolla, kertoo palveluesimies Mika Kantele.
  • Eniten kasvua on ollut Lahden jäteasema PILLERIllä sekä Hollolan ja Heinolan jäteasemilla.
  • Viime vuonna asiakkaita oli kaikilla asemilla yhteensä lähes 170 000 ja tästä Lahden PILLERIn osuus oli noin 90 000 asiakasta. Jo vuosien ajan asiakasmäärissä on ollut runsasta kasvua, mutta tämän vuoden koronatilanne ja sen myötä kotitalouksien satsaus kotien ja pihojen remontointiin ja ylläpitoon näkyy nyt näissä kasvuluvuissa.

Jäteasemilla asioivien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun mitataan säännöllisesti. Kysely toteutetaan vuosittain jäteasema PILLERIllä ja yhdellä toisella jäteasemalla, tänä vuonna Padasjoella.

Vastikään toteutetusta jäteasemien asiakastyytyväisyyskyselystä käy ilmi, että asiakkaat ovat jälleen erityisen tyytyväisiä jäteasemahenkilökunnan palvelualttiuteen ja ystävällisyyteen. Jäteasema PILLERIllä ollaan erityisen tyytyväisiä myös aseman aukioloaikoihin, kun taas Padasjoella aukioloaikoja toivotaan lisättävän. Muihinkin palvelun osatekijöihin (opasteet, lajittelun helppous, yleisilme, liikennejärjestelyt ja asiakasturvallisuus) ollaan tyytyväisiä ja kyselyn osatekijöiden yhteenlaskettu keskiarvo asteikolla 1-5 sai tässä kyselyssä arvon 4,4.

Vuoden 2021 alussa jäteasemat vaihtavat nimensä lajitteluasemiksi – palvelut säilyvät ennallaan

Vuoden 2021 alusta lukien jäteasemia kutsutaan lajitteluasemiksi. Palvelut pysyvät ennallaan. Jätteet voi lajitella asemasta riippuen jopa 30 eri jätelajiin. Jätteet kannattaakin lajitella jo kotona mahdollisimman tarkoin, sillä siten voi säästää vastaanottomaksuissa ja edistää kierrätystä. Asemille vastaanotetuista jätteistä kierrätetään vuosittain noin 80 %.

  • Eniten parannettavaa on asemalla vastaanotetun sekajätteen lajittelussa, kertoo palveluesimies Mika Kantele.
  • Tyypillisesti 200 litrainen sekajätteenä asemalle tuotu jätesäkki kätkee sisälleen paljon sellaista, joka olisi voitu lajitella muihin jätelajeihin ja tuoda jopa maksutta, jatkaa Kantele.
  • Pienakut ja paristot sekä kaikki sähkölaitteet otetaan jäteasemilla kotitalouksilta maksutta vastaan. Niitä ei missään nimessä saisi piilottaa sekajätesäkkien sisään jo siksikin, että ne voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita, esimerkiksi tulipaloja, jätteen käsittelyssä.

Suuri osa jätteistä otetaan kotitalouksilta jäteasemilla vastaan maksutta. Maksutta vastaanotettavia lajeja ovat risut ja haravointijätteet, kartonki, lasipakkaukset, paperi, metalliromut, kestopuu, puu (myös puiset huonekalut), renkaat, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet ja käyttökelpoiset vaatteet ja kodintekstiilit.