Jätehuollon kasvaneet kustannukset nostavat jätemaksuja vuoden vaihteessa – myös ekomaksuun korotus

23.11.2018

Päijät-Hämeen jätelautakunta on kokouksessaan torstaina 22.11. hyväksynyt Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) hallituksen esittämät maksujen tarkistukset. Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2019. Jätteenkäsittelyn laitos- ja työkustannusten nousu sekä jäteperäisen polttoaineen ja kierrätysmuovin heikko markkinatilanne nostavat jätteiden käsittely- ja vastaanottomaksuja vuoden alusta. Myös kotitalouksia palvelevien jäteasemien pienerämaksuihin tulee korotuksia. Niin ikään jätehuollon asuntokohtainen perusmaksu, ekomaksu, nousee.

Asumisessa syntyvän jätteen sekä kotitalouksien vaarallisen jätteen asianmukaisesta käsittelystä huolehtiminen on kuntien vastuulla. Jätteenkäsittelystä aiheutuvat kustannukset tulee kattaa julkisoikeudellisella kunnan jätemaksulla.

-Perustehtävämme on huolehtia jätelain mukaisista asumisen jätehuollon palvelutehtävistä 10 omistajakuntamme puolesta. Palvelutehtäviä ovat muun muassa jätteiden vastaanotto, käsittely, jäteneuvonta ja jätehuollon kehittäminen, kertoo PHJ:n toimitusjohtaja Tuula Honkanen.

-Hinnoittelun periaatteena on koko toimialueellamme tasapuolisen, hyvän palvelutason ylläpitäminen kustannukset kattavilla hinnoilla, ei tuloksen tekeminen, muistuttaa Honkanen.

-Olemme aiemmin voineet tukea lakisääteistä toimintaamme tarjoamalla palveluja yrityksille markkinaehtoisesti. Hankintalain johdosta markkinaehtoista toimintaamme on jouduttu supistamaan merkittävästi. Nyt liikevaihdostamme ainoastaan 10 % saa olla markkinaehtoista, kun aiemmin sen osuus oli 23 %. Jätteenkäsittelyn kiinteät kustannukset, kuten laitokset ja muu  infrastruktuuri ovat kuitenkin säilyneet ennallaan.

Seka-, energia- ja biojätteiden käsittelymaksut nousevat

Keskeisimmät maksujen korotukset koskevat lajittelulaitoksiin vastaanotettavia sekajätteitä sekä energia- ja biojätteitä.

-Energiajätteen maksujen korotukseen vaikuttaa etenkin SFR-polttoaineen markkinatilanne, missä polttoaineen hinta on muuttunut positiivisesta negatiiviseksi, kertoo toimitusjohtaja Honkanen.

-Sekajätteen käsittelykustannuksia ei ole voitu kattaa nykyisillä hinnoilla. Myöskään kierrätysmateriaalien menekki ei ole ollut suunnitellun mukainen.

Käsittelymaksujen korotukset nostavat myös kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla jäteastian tyhjennysmaksuja siten, että korotuksen vaikutus 240 litraisen jäteastian tyhjennykseen on 0,03 – 0,43 euroa kerralta. Kuljetusmaksut nousevat jätteenkuljetusindeksin mukaisesti.

-Asukkaat voivat säästää jätekuluissaan lajittelemalla jätteensä mahdollisimman hyvin. Näin jäljelle jää vain hyvin vähän sekajätettä, jonka käsittely on kaikkein kalleinta. Pientaloille suosittelemme ruokajätteen kompostointia, mikä vähentää syntyvän sekajätteen määrää kaikkein eniten. Vuoteen 2024 mennessä ruokajätteen lajittelu erilleen on tulossa pakolliseksi kaikille kiinteistöille.

-Pääosassa toimialuettamme on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Näillä alueilla hinnat määräytyvät kuljetusliikkeen ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella, sanoo Honkanen.

-Jäteasemien pienerämaksut nousevat energiajätteen osalta eurolla 8 euroon kuutiolta ja sekajätteen osalta kolmella eurolla 30 euroon kuutiolta.

Ekomaksu nousee kahdella eurolla

Ekomaksu nousee jätelautakunnan kohonneiden kulujen ja lisääntyneen lakisääteisen jäte- ja palveluneuvonnan tarpeen vuoksi. Ekomaksu nousee 2 eurolla per asunto ja on ensi vuonna vakituisen asunnon osalta 29,50 euroa vuodessa ja vapaa-ajan asunnon osalta 17 euroa vuodessa.

Ekomaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon asukaspalveluita ja toimintoja, kuten jäteasemat, Roinaralli-keräyskierrokset, vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto, palvelu- ja lajitteluneuvonta, osa suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta ja jätehuollon viranomaisen, jätelautakunnan, toiminta.

-Kaikki kiinteistöt eivät edelleenkään ole järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä ja näiden kiinteistöjen tavoittamiseksi tarvitaan entistä tehokkaampaa neuvontaa ja kampanjointia, kertoo PHJ:n asukaspalvelupäällikkö Päivi Rahkonen.

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Tuula Honkanen, puh. 0500 714 686, tuula.honkanen@phj.fi

Päijät-Hämeen jätetaksa 1.1.2019 alkaen

Hinnasto 1.1.2019 alkaen sisältäen yritystoiminnasta peräisen olevan ns. markkinaehtoisen jätteen vastaanottohinnat: Hinnat 1.1.2019