Jätehuollon perusmaksun ja aluekeräyspistemaksun määräytymisperusteet muuttuivat 2021 alusta

05.02.2021

Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti jätehuollon perusmaksun ja aluekeräyspistemaksun määräytymisperusteiden muuttamisesta vuoden 2021 alusta.

Jätehuollon perusmaksu määräytyy vuoden 2021 alusta alkaen rakennuksen digi- ja väestötietoviraston valtakunnalliseen rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn käyttötarkoituksen mukaan.

Jätehuollon perusmaksu 1.1.2021 alkaen:
Luokka 1       33,50 euroa/asunto/vuosi (27,02 + voimassa oleva alv.)
Luokka 2       20,50 euroa/asunto/vuosi (16,53 + voimassa oleva alv.)

Maksuluokka määräytyy rakennuksen digi- ja väestötietoviraston valtakunnalliseen rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn käyttötarkoituksen mukaan. Luokkaan 1 kuuluvat yhden asunnon talot, kahden asunnon talot, muut erilliset pientalot, rivitalot, ketjutalot, luhtitalot ja muut asuinkerrostalot (käyttötarkoitukset 11-39). Luokkaan 2 kuuluvat vapaa-ajan rakennukset ja muut rakennukset (käyttötarkoitukset 41-999).

Jätehuollon perusmaksulla tuotetaan kotitalouksille jätteiden vastaanottopalvelut, kuten jäteasemapalvelut ja kiertävät jätekeräykset sekä jäteneuvonnan palvelut. Lisäksi sillä katetaan kotitalouksilta veloituksetta vastaanotettavien jätteiden (mm. vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden) käsittelyn, suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidon sekä jätehuoltoviranomaisen toiminnasta syntyviä kustannuksia.

Keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen alueilla käytössä olevien aluekeräyspisteiden vuosimaksu on jatkossa huoneistokohtainen, kun tähän asti se on ollut kiinteistökohtainen.