Jätehuollon perusmaksun laskutus alkanut Lahden osalta

17.06.2021

Jätehuollon perusmaksu on nyt asuntokohtainen ja käyttötarkoitukseen perustuva

Jätehuollon perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa kaikista vakituisista ja vapaa-ajan asunnoista. Maksuluokka määräytyy rakennuksen Digi- ja väestötietoviraston valtakunnalliseen rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn käyttötarkoituksen mukaan. Asukasmäärä tai rakennuksen käyttämättömyys eivät vaikuta maksuluokkaan. Virheellisiä tietoja (rakennus on purettu, käyttötarkoitus tai asuinhuoneistomäärä eivät täsmää) voi korjauttaa rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvonnan kautta. Korjatuista tiedoista tulee ilmoittaa Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun. Omien rakennusten tietoja voi tarkistaa osoitteessa dvv.fi

Jätehuoltoviranomaisena toimiva Päijät-Hämeen jätelautakunta on 11.6.2020 hyväksynyt jätetaksan, jossa on määritelty jätehuollon perusmaksun perusteet ja suuruus. Jätehuollon perusmaksu on jätelakiin perustuva maksu, jolla mahdollistetaan kotitalouksilta veloituksetta vastaanotettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely. Lisäksi maksulla katetaan lajitteluasemien, Roinarallin, neuvonnan, Päijät-Hämeen jätelautakunnan sekä suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidon kustannuksia.

Jätehuollon perusmaksu 1.1.2021 alkaen

Luokka 1       33,50 euroa/asunto/vuosi (27,02 + voimassa oleva alv.)
Luokka 2       20,50 euroa/asunto/vuosi (16,53 + voimassa oleva alv.)

Luokka 1 Yhden asunnon talot, kahden asunnon talot, muut erilliset pientalot, rivitalot, ketjutalot, luhtitalot, muut asuinkerrostalot (käyttötarkoitukset 011–039)

Luokka 2 Vapaa-ajan rakennukset ja muut rakennukset (käyttötarkoitukset 041–999)

Laskutustietojen muutokset ja virheelliset laskut

sähköinen asiointi: asiakasnetti.salpakierto.fi
sähköpostitse: asiakaspalvelu@salpakierto.fi
puhelimitse: 03 871 1710 ma–pe klo 9–15

Muutoksenhaku

Jätehuollon perusmaksu ei koske asuinkelvottomia rakennuksia. Asunnon omistaja voi hakea jätehuollon perusmaksun poistamista kirjallisesti Päijät-Hämeen jätelautakunnalta. Hakiessa tulee esittää todiste asunnon käyttökelvottomuudesta tai rakennuksen purkamisesta.

sähköinen hakeminen: lahti.fi/jatelautakunta
paperilomakkeet: kuntien palvelupisteet
lisätietoja hakemisesta: jatelautakunta@lahti.fi, puh. 044 416 4352

Maksuvelvollisella on oikeus 14 päivän kuluessa laskun saamisesta tehdä kirjallinen muistutus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle. Jätehuollon perusmaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta (Jätel 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut).