Markkinavuoropuhelu

JÄTEKULJETUKSISTA KIINNOSTUNEET YRITYKSET HALUTAAN MUKAAN MARKKINAVUOROPUHELUUN

Salpakierto Oy on käynnistänyt jätekuljetusten hankintoja koskevan markkinavuoropuhelun, jonka tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja edistää avointa vuorovaikutusta kuljetusyritysten ja palvelun tilaajan, Salpakierto Oy:n välillä. Vuoropuhelun avulla etsitään hyviä käytäntöjä tulevan hankinnan suunnitteluun ja kilpailutusprosessiin.

Toiveissa ja tavoitteena saada toimialueelle uusia, kaiken kokoisia kuljetusurakoitsijoita. Kuljetusten kilpailutuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota urakka-alueiden jakamiseen siten, että kaiken kokoisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun ja laajentaa toimintaansa jätehuollon kuljetuksiin. Markkinavuoropuhelu kestää siihen saakka, kunnes kuljetukset tulevat kilpailutusvaiheeseen ja sisältää monta eri vaihetta.

Markkinavuoropuhelu avattiin 2.9.2021 etäyhteyksin pidetyssä tilaisuudessa. Avaa tästä tilaisuuden esitysmateriaali. Katso tilaisuuden tallenne.

Kuljetusyrityksiltä kerätään nyt taustatietoa kyselyllä

Kartoitamme parhaillaan toimialueella jo toimivilta tai alueen tulevista jätekuljetusurakoista kiinnostuneilta yrityksiltä taustatietoja tulevien kuljetusten kilpailutuskokonaisuuksien suunnittelua varten kyselyllä. Kartoituksella halutaan myös kasvattaa tietämystä alueen kuljetusten tilanteesta. Kyselyyn voi vastata 13.10.2021 saakka täällä.