Markkinavuoropuhelu

JÄTEKULJETUKSISTA KIINNOSTUNEIDEN YRITYSTEN KANSSA KÄYTIIN MARKKINAVUOROPUHELUA

Salpakierto Oy kävi uuden jätelain mukaan vuosina 2023-2024 kuntien järjestämisvastuulle siirtyvien bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten hankintoja koskevaa markkinavuoropuhelua kuljetusyritysten kanssa syyskuusta 2021 toukokuuhun 2022. Vuoropuhelun tavoitteena oli kartoittaa markkinoita ja edistää avointa vuorovaikutusta kuljetusyritysten ja palvelun tilaajan, Salpakierto Oy:n välillä. Vuoropuhelun avulla etsittiin hyviä käytäntöjä tulevan hankinnan suunnitteluun ja kilpailutusprosessiin.

Kilpailutusprosessissa on tavoitteena saada toimialueelle uusia, kaiken kokoisia kuljetusurakoitsijoita. Kuljetusten kilpailutuksissa kiinnitetään erityistä huomiota urakka-alueiden jakamiseen siten, että kaiken kokoisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun ja laajentaa toimintaansa jätehuollon kuljetuksiin.

Markkinavuoropuhelutilaisuus 1

Markkinavuoropuhelu avattiin 2.9.2021 etäyhteyksin pidetyssä tilaisuudessa. Avaa tästä tilaisuuden esitysmateriaali. Katso tilaisuuden tallenne.

Markkinavuoropuhelutilaisuus 2

Markkinavuoropuhelu jatkui verkkoseminaaritilaisuudessa 23.3.2022, missä läpikäytiin ja esiteltiin Salpakierron toimialueen jätteenkuljetusten urakkaohjelma ja kilpailutusmateriaalit. Materiaaliin voi tutustua tästä: ESITYS markkinavuoropuhelutilaisuus 23.3.2022. Katso tilaisuuden tallenne.

Markkinavuoropuhelutilaisuus 3 – markkinavuoropuhelun päättäminen

Tilaisuus pidettiin Teams-verkkoseminaarina torstaina 12.5.2022 klo 15-16. Tilaisuudessa esiteltiin lopullinen urakkaohjelma pääpiirteissään. Materiaalin voi tutustua tästä: Markkinavuoropuhelu 12.5.2022. Katso tilaisuuden tallenne.

Julkisten markkinavuoropuhelutilaisuuksien lisäksi käytiin kahdenkeskisiä keskusteluja hankinnoista kiinnostuneiden kuljetusyrittäjien kanssa.

Kilpailutukset käynnistetään porrastetusti toukokuusta 2022 alkaen. Ensimmäisenä ovat vuorossa muovipakkausten kuljetukset. Niin ikään siirtyminen yhteisesti kilpailutettuihin, Salpakierron järjestämiin kuljetuksiin tapahtuu porrastetusti elokuusta 2023 alkaen ja päättyen heinäkuussa 2024. Lue asiaa koskeva tiedotteemme.