Jätteenkuljetuksen asiakkaille asiakastyytyväisyyskysely käynnissä

18.10.2021

Salpakierto Oy:n jätteenkuljetuksen asiakkaille on käynnissä asiakastyytyväisyyskysely.

Kysely on suunnattu asiakkaille, jotka ovat Salpakierto Oy:n yhteisesti kilpailuttaman jätteenkuljetuksen piirissä seuraavilla alueilla:
– Kärkölä (seka- ja energiajäte)
– Heinolan haja-asutusalue (seka- ja energiajäte)
– Heinolan keskustaajama (biojäte)
– Orimattilan Artjärvi (seka- ja energiajäte)
– Orimattilan keskustaajama (biojäte)
– Sysmän haja-asutusalue (seka- ja energiajäte)

Kyselyyn toivotaan vastauksia viimeistään 7.11.2021. Vastaamaan pääsee tästä linkistä.