Jätteenkuljetuksen ja lajitteluasemien asiakkaat erittäin tyytyväisiä palveluihin

25.11.2022

Kuljetusasiakkaat hyvin tyytyväisiä jätteenkuljetuksen toimivuuteen, tyhjennysväleihin ja asiakaspalveluun

Salpakierto Oy:n yhteisesti kilpailutetun jätteenkuljetuksen asiakkaille vastikään tehdystä asiakastyytyväisyyskyselystä kävi ilmi, että asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä jätteenkuljetuspalveluun kokonaisuutena. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat osatekijät saivat kyselyssä keskiarvon 4,3 asteikolla 1-5. (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä).

Salpakierto on omistajakuntiensa puolesta yhteisesti kilpailuttanut ja järjestää asumisen energia- ja sekajätteiden tyhjennykset ja kuljetukset toimialueellaan Kärkölässä, Heinolan haja-asutusalueella sekä Orimattilan Artjärvellä. Biojätteiden jätekuljetukset hoituvat yhteisesti kilpailutettuina Heinolan ja Orimattilan taajama-alueilla.

Vuosien 2023 ja 2024 aikana yhteisesti kilpailutetut jätteenkuljetukset lisääntyvät, kun bio- ja pakkausjätteiden sekä metallijätteen kuljetukset siirtyvät jätelain nojalla Salpakierron järjestämiksi. Lisätietoja tulevista muutoksista osoitteessa salpakierto.fi/jatelakiuudistus

Jätteenkuljetuksia koskevaan kyselyyn vastasi 488 asiakasta ja kyselyn vastausprosentti oli 25,7. Vastaajista 56 % oli vakituisesti toimialueella asuvia, 42 % vapaa-ajan asukkaita ja 2 %:lla oli sekä vakituinen, että vapaa-ajanasunto keskitetyn jätteenkuljetuksen alueella. Vastaajista 77 % oli jätteiden kotinoudon asiakkaita, 12 % yhteisen jäteastian käyttäjiä ja 15 % aluekeräyspisteen käyttäjiä. Asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä jätteenkuljetuksen toimivuuteen, tyhjennysvälien sopimuksenmukaisuuteen, laskujen oikeellisuuteen ja asiakaspalvelun sekä jätteenkuljettajien ystävällisyyteen ja avuliaisuuteen.

Lajitteluasemien asiakkaat erittäin tyytyväisiä henkilökuntaan, asemien sijaintiin ja lajittelun helppouteen

Kesän ja alkusyksyn aikana Lahden lajitteluasema PILLERIllä sekä Padasjoen lajitteluasemalla toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä keskiarvoksi tuli 4,5 asteikolla 1-5 (5=erittäin hyvä/erittäin hyvin ja 1=erittäin huono/erittäin huonosti). Vastaajista 72 % oli toimialueen kuntien vakituisia asukkaita ja 28 % toimialueen vapaa-ajan asukkaita. Erityisen tyytyväisiä oltiin lajitteluaseman henkilökunnan palvelualttiuteen ja ystävällisyyteen, lajitteluasemien sijaintiin, lajittelun helppouteen sekä opasteiden selkeyteen. Asiakkaiden tyytyväisyyttä on mitattu vuosittain aina vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2021 kyselyssä keskiarvoksi saatiin 4,4. Kysely tehdään vuosittain vähintään Lahden ja jonkin toisen lajitteluaseman asiakkaille.

Toimialueen kotitalouksilta otetaan monet jätteet lajitteluasemilla maksutta vastaan:

  • risut ja haravointijätteet (erikseen lajiteltuna ja jätesäkeistä poistettuna)
  • kartonkipakkaukset ja pahvi
  • lasipakkaukset
  • keräyspaperi
  • metalliromut
  • kestopuu
  • puu (myös puiset huonekalut)
  • renkaat (vanteilla ja ilman)
  • kaikenkokoiset sähkölaitteet
  • vaaralliset jätteet, myös kaikki akut ja paristot

Lajittelupulmissa kannattaa hyödyntää verkkosivuilta salpakierto.fi löytyvää jätehaku-toimintoa, joka kertoo, mihin jätelajiin tuote lajitellaan. Myös lajitteluaseman henkilökunta auttaa mielellään.

Kiinteistön jäteastiat on tarkoitettu vain kotitaloudessa päivittäin syntyvälle talousjätteelle. Lajitteluasemalle tulee toimittaa muutto-, rakennus- ja remonttijätteet, huonekalut, puutarhajätteet, vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet.

Lajitteluasemalle tuotava kuorma kannattaa lajitella jo kotona mahdollisimman hyvin, jotta sen purku on asemalla helpompaa. Lajittelemalla säästyy myös rahaa.