Kierrätyskoutsit treenaavat suomalaisia kohti kierrätystavoitetta

18.11.2021

Me suomalaiset olemme suuren kierrätyshaasteen edessä; jätteiden kierrätysaste on 43, kun reilun kolmen vuoden kuluttua kaikesta jätteestä tulisi kierrättää jo 55 prosenttia. Jos jokainen asukas parantaa lajitteluaan edes vähän, olemme jo hiukan lähempänä lainsäädännön tavoitetta.

Jätteiden lajitteluapu löytyy läheltä. Kierrätyskoutsit kuntien jätelaitoksissa tarjoavat asiantuntevaa neuvontaa asukkaille maksutta.

Neuvontatehtävät jätelaista

Heinäkuussa vahvistetussa uudessa jätelaissa kuntien organisaatioiden neuvontatehtävää tarkennettiin jälleen hiukan. Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta vastuulleen kuuluvan jätehuollon osalta. Neuvonta keskittyy ohjaamaan asukkaita jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Asukkaiden tulee lisäksi saada kunnan jätelaitokselta tietoa siitä, miten eri jätteet lajitellaan ja miten ne tulee toimittaa jätteen vastaanottoon.

Suomen Kiertovoima ry KIVOn 31 jäsenjätelaitosta hoitavat kukin tahoillaan tätä lajittelu- ja palveluneuvontatehtävää tehokkaasti monin keinoin. Asukas voi saada jätehuollon neuvontaa esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kanavilta tai verkkosivuilta. Useimmat jätelaitokset julkaisevat asukkaille jaettavia tiedotteita, lehtiä, seinäkalentereita, esitteitä tai muita painotuotteita. Etenkin lapsia ja nuoria neuvotaan draamallisin keinoin; lajittelusta on tehty mm. videoita, pelejä ja teatteria.

Kierrätyskoutseilla tuhansia kohtaamisia

Vaikuttavinta on kasvotusten annettu Kierrätysvalmennus esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Ennen koronaa järjestettiin vuosittain 5 200 eri kokoista neuvontatilaisuutta eri puolilla Suomea. Näissä tilaisuuksissa noin 140 000 eri ikäistä asukasta sai jätelaitoksensa työntekijöiltä tietoa ja neuvoja lajittelunsa tueksi. Tämä toiminta on jälleen elpymässä, kun Kierrätyskoutsit jalkautuvat antamaan Kierrätysvalmennusta. Kierrätyskoutsien valmennettavina ovat kaikki jätteitä tuottavat suomalaiset. Nuorimmat treenattavat ovat päiväkoti-ikäisiä, jotka edelleen saattavat valmentaa omia vanhempiaan entistä parempiin kierrätystekoihin.

Jätelaitoksissa on noin 50 päätoimista Kierrätyskoutsia antamassa asukkaille jäteneuvontaa ja ympäristökoulutusta. Lisäksi jätelaitoksissa vähintään 300 työntekijää antaa asukkaille neuvoja ja ohjeita oman työnsä ohella. Kuntien jätelaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi sadat Kierrätyskeskusten työntekijät, Martat tai 4h-kerholaiset jakavat alueellista lajittelutietoa edelleen.

Kierrätys.info valtakunnallinen hakupalvelu

Valtakunnallinen vastaanottopistehakupalvelu www.kierratys.info on eri jätemateriaalien tiedon lähde, mutta ennen kaikkea kertoo mistä löytyy lähin vastaanottopiste materiaalille. Hakupalvelussa käyttäjiä viime vuonna 236 000.

Jätelaitosten omilta kotisivuilta saa aluekohtaisia lajitteluohjeita. 31:llä eri kotisivuilla käyntejä vuodessa yhteensä noin 4,6 miljoonaa.