Kujalan jätekeskuksen energiainfran kehittämisen selvitys on valmistunut

22.02.2018

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on saattanut onnistuneesti loppuun selvityksen ”Kehittyvän Kujalan jätekeskuksen energiatehokkuus ja tuotanto”.

Selvityksessä pyrittiin löytämään ratkaisuja siihen, millä tavoin Kujalan jätekeskuksen energiainfraa tulisi uudistaa, jotta alueen energiankulutuksesta huomattava osa voitaisiin tulevaisuudessa kattaa alueelta jo saatavilla olevilla polttoaineilla ja/tai muilla uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla.

-Jätekeskuksen energiainfran uudistamiseksi on jo tehty, aloitettu ja suunnitteilla useita toimia, kertoo kehityspäällikkö Antti Leiskallio.

-Jätekeskuksen alueelle rakennettiin syksyllä 2017 kaksi aurinkovoimalaa, jotka tuottavat noin 80 MWh sähköenergiaa vuodessa. Tarkoituksena on sähköntuotannon lisäksi testata, miten erilaiset aurinkopaneelit suoriutuvat Kujalan jätekeskuksen kaltaisessa toimintaympäristössä, selvittää Leiskallio.

-Kujalan jätekeskuksen suljetun ja käytöstä poistetun kaatopaikan aurinkovoimalahankkeen eteenpäin viemistä edistetään yhdessä Lahti Energian kanssa siten, että valmistelut sen toteuttamiseksi voitaisiin aloittaa jo vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on edistää käytöstä poistettujen kaatopaikkojen maapinta-alojen hyödyntämistä. Voimalan myötä jätekeskuksen sähköomavaraisuus kasvaisi nykyisestä noin 5 prosentista noin 15 prosenttiin, summaa Leiskallio.

Tulevan kevään aikana jätekeskuksen alueella toteutetaan kokonaisvaltainen valaisimien saneeraus. Saneeraus parantaa alueen energiatehokkuutta huomattavasti, sillä sen myötä sähkönkäyttö alenee noin 5-8 prosenttia.

Tulevana kesänä jätekeskuksessa pilotoidaan jätejakeiden kuivausta. Kuivauksen tavoitteena on paitsi jätejakeiden jatkokäsittelyn kustannusten vähentäminen, myös alueella syntyvien hukkalämpöjen paikallisen hyödyntämisen ja lämpöverkon rakentamisen mahdollistaminen.

Selvitys toteutettiin osana Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoimaa YTE – Yritysvetoinen terminaali -hanketta, jonka rahoittivat Päijät-Hämeen liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Lisätietoja antavat:

kehityspäällikkö Antti Leiskallio, 050 324 7427
kehityskoordinaattori Jani Vehviläinen, puh. 044 709 0949