Kujalan jätekeskuksen tilanne puhuttaa yhä osana kierrätyspuistokeskustelua

03.01.2020

Tulevan kierrätyspuiston suunnittelu mietityttää monia, ja nykyisen jätekeskuksen rajallisiin mahdollisuuksiin vastata tulevaisuuden jätehuollon ja kiertotalouden tarpeisiin liittyy myös monia kysymyksiä. Miksei Kujalan jätekeskusta voi laajentaa? Tarvitaanko jätteenkäsittelylle uusi alue siksi, että Kujalan alue tulee täyteen?

  • Kujalan jätekeskus on vuosien saatossa kehittynyt loppusijoitusalueesta toimivaksi kiertotalouskeskukseksi. Kujala jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa, mutta ulkorajoiltaan jätekeskusta tai ympäröiviä teollisuustontteja ei voi laajentaa, vastaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kehityspäällikkö Antti Leiskallio.

Kierrätyspuistossa ei käsitellä kotitalouksien jätteitä

Hämmennystä on herättänyt myös kotitalousjätteen käsittelyn tulevaisuus. Päijät-Hämeen alueen kiinteistöiltä kerättävät energiajäte, sekajäte ja biojäte toimitetaan jatkossakin Kujalaan ja käsitellään PHJ:n ja LABIO Oy:n toimesta kuten tänäkin päivänä. Kaatopaikalle kotitalouksien jätettä on loppusijoitettu viimeksi yli kymmenen vuotta sitten. Nykyisessä laitoskäsittelyssä jätteestä saadaan eroteltua kierrätyskelpoista raaka-ainetta valmistavalle teollisuudelle ja kierrätyskelvoton jäteaines ohjataan energiahyötykäyttöön. Erilliskerätystä biojätteestä puolestaan valmistetaan liikennepolttoainetta ja lannoitetta.

  • Kotitalouksien jäte ei siis kerry jätekeskukseen, eikä merkittäviä investointeja vaatineita laitoksia olla lakkauttamassa tai siirtämässä mihinkään, Leiskallio summaa.

Hyödyntämiskelvottomille jätejakeille tarvitaan jatkossakin loppusijoituspaikka

Kymmenen vuoden sisällä Kujalan jätekeskuksessa on kuitenkin luvassa myös muutoksia. Kaatopaikan täyttyminen kymmenen vuoden sisällä tulee päättämään hyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden ja jäännöserien loppusijoituksen. Muutos koskee koko maakuntaa, sillä PHJ:n ylläpitämä kunnallinen loppusijoitusalue on ainoa laatuaan koko Päijät-Hämeen alueella.

Luvassa on muitakin muutoksia. Kujalan jätekeskuksen rakentamisessa on aikojen kuluessa hyödynnetty erilaisia maa-aineksia ja pilaantuneita maita sekä mm. betoni- ja tiilimurskaa. Myös kaatopaikkojen sulkeminen ja käytöstä poistaminen on niellyt ja tulee nielemään merkittäviä määriä näitä jätelaatuja. Kun työt on seuraavan kymmenen vuoden kuluessa saatu päätökseen, loppuu jätekeskuksessa niin pilaantuneiden maiden, ylijäämämaiden kuin edellä mainittujen rakennusjätteidenkin hyödyntäminen. Tällaisten jätteiden käsittelylle on siis välttämätöntä löytää uusi osoite ja hyödyntämiselle uudet kohteet.

  • Erityisen hankala tilanne on ylijäämämaiden kannalta, sillä myös Rälssin maanvastaanottoalue on täyttymässä kymmenen vuoden kuluessa. Lahden kaupungin hallinnoima Rälssi on tällä hetkellä merkittävin ylijäämämaiden vastaanottopaikka Lahden seudulla, Leiskallio tarkentaa.

Mikäli uutta, keskitettyä aluetta ei saada perustettua Päijät-Hämeeseen, johtaa se toimintojen hajautumiseen pitkin maakuntaa ja jätekuljetusten suuntautumiseen osin maakunnan ulkopuolelle. Jätteiden käsittely on tosin hajaantunut maakunnassa jo nyt, sillä Päijät-Hämeen liiton selvityksen mukaan jätteenkäsittelyä koskevia ympäristölupia on Päijät-Hämeessä kaikkiaan noin 80 kpl. Toiminnot sijaitsevat muun muassa teollisuusalueilla, joiden laajentumismahdollisuudet ovat rajalliset. Kun jätteenkäsittely hajaantuu, hajaantuvat myös käsittelystä aiheutuvat haitat. Mikäli jätteenkäsittelyyn valjastetaan uusia teollisuusalueita, rajoittaa se myös ympäröivien alueiden maankäyttöä.

Lahden seudun kierrätyspuiston sijainnin odotetaan ratkeavan vuoden 2020 aikana, kun Päijät-Hämeen liiton vaihemaakuntakaavatyö etenee. Alkuvuonna nähtäville tulevassa kaavaluonnoksessa esitetään neljä vaihtoehtoista aluetta, joista myöhemmin valmistuvaan kaavaehdotukseen valitaan yksi alue. Maakuntakaavan valmistumisen jälkeen kierrätyspuisto-hankkeen edistäminen siirtyy kunnille.

Lisätietoja antaa:
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, kehityspäällikkö Antti Leiskallio, puh. 050 324 7427, antti.leiskallio@phj.fi

Vaihemaakuntakaavatyö:
Päijät-Hämeen liitto, aluesuunnittelujohtaja Riitta Väänänen, puh. 040 531 7628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi

www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)