Kuljetusurakoitsijat tyytyväisiä yhteistyöhön Salpakierron kanssa

11.05.2022

Salpakierto Oy osallistui tänä vuonna muiden Suomen kuntaomisteisten jätelaitosten kanssa Suomen Kiertovoima KIVO ry:n kuljetusurakoitsijoille teettämään tyytyväisyyskyselyyn. Kyselyn toteutti KIVOlle Onway Oy. Kyselyssä selvitettiin kuntien jätelaitosten kilpailuttamien kuljetusten parissa toimivien urakoitsijoiden näkemyksiä yhteistyöstä jätelaitoksen kanssa.

Salpakierron kanssa yhteistyössä toimivat urakoitsijat olivat vastausten perusteella tyytyväisiä yhteistyöhön. Kaikkien vastausten keskiarvoksi kyselyssä tuli 2,88 (asteikko 1-4, 1=huono…4=erinomainen). Salpakierron saama tulos on hieman koko maan keskiarvoa 2,82 parempi.

Parhaimmat arvosanat saatiin logistiikkavastaavan tavoitettavuuden ja häneltä saatavan avun, muutoksista tiedottamisen, ajojärjestelmän käytön helppouden ja tehokkuuden sekä tehtyjen purkupaikan työturvallisuutta parantavien toimien osalta.

Salpakierto on yhteisesti kilpailuttanut ja järjestää jätekuljetukset toimialueellaan seka- ja energiajätteiden osalta Kärkölässä, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueilla sekä Orimattilan Artjärvellä ja lisäksi biojätteiden osalta Heinolan ja Orimattilan keskustaajamissa.

Yhteisesti kilpailutetut Salpakierron järjestämät jäteurakat lisääntyvät lähivuosina, kun bio-, pakkaus- ja metallijätteiden kuljetukset siirtyvät jätelain mukaisesti kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.

Lisätietoja antaa:
Salpakierto Oy, palvelupäällikkö Toni Kranttila, puh. 041 731 7433