Sekajätteen kuljetuksessa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen

16.12.2022

Lahden seudun jätelautakunta päätti kokouksessaan 15.12.2022, että koko toimialueella siirrytään kunnan järjestämään eli yhteisesti kilpailutettuun jätteenkuljetukseen sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta. Kunnan järjestämään kuljetukseen siirrytään portaittain 1.4.2026-1.3.2027.

Päätös koski Asikkalaa, Hollolaa, Lahtea, Myrskylää, Padasjokea, Pukkilaa, Heinolan taajama-aluetta ja Orimattilaa pois lukien Orimattilan Artjärvi. Päätös ei koskenut alueita, joissa on jo käytössä Salpakierto Oy:n järjestämä jätteenkuljetus sekalaisessa jätteessä eli Orimattilan Artjärveä, Heinolan haja-asutusaluetta ja Kärkölää.

Lue viranomaisen uutinen täältä: https://www.lahti.fi/uutiset/lahden-seudun-jatelautakunta-15-12-2022/