Lajitteluasemien asiakkaat jälleen hyvin tyytyväisiä palveluun

11.11.2021

KÄVIJÄMÄÄRÄT OVAT PYSYTELLEET VIIME VUODEN LUKEMIEN TUNTUMASSA

Salpakierto Oy toteutti kesällä asiakastyytyväisyyskyselyn viidellä lajitteluasemallaan. Kysely toteutettiin pääosin haastattelemalla asiakkaita lajitteluasemakäynnin yhteydessä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 499 asiakasta Lahden, Hollolan, Heinolan, Asikkalan ja Orimattilan lajitteluasemilla. Kyselyssä kysyttyjen asioiden keskiarvoksi tuli 4,4 asteikolla 1-5 (5=erittäin hyvä/erittäin hyvin ja 1=erittäin huono/erittäin huonosti). Asiakkaiden tyytyväisyyttä on mitattu vuosittain aina vuodesta 2005 alkaen. Myös vuoden 2020 kyselyssä keskiarvoksi saatiin 4,4.

Erityisen tyytyväisiä asiakkaat ovat lajitteluasemahenkilökunnan palvelualttiuteen ja ystävällisyyteen (keskiarvo 4,8), lajitteluasemien sijaintiin (keskiarvo 4,5), opasteiden selkeyteen (keskiarvo 4,5) ja lajittelun helppouteen (keskiarvo 4,6). Huonoimman keskiarvon kyselyssä saivat aukioloajat (keskiarvo 4). Aukioloaikoihin ollaan erittäin tyytyväisiä Lahden lajitteluasema PILLERIn osalta (keskiarvo 4,6), kun taas muun muassa Asikkalan lajitteluasemalla kävijät toivovat nykyistä laajempia aukioloaikoja (keskiarvo 3,4).

Vastaajista 73 % oli toimialueen kuntien vakituisia asukkaita, 16 % toimialueen vapaa-ajan asukkaita ja 11 % yritysasiakkaita.

Avoimissa vastauksissa kriittistä palautetta saa liikennejärjestelyjen toimivuus ja lajitteluaseman ajoittainen ahtaus ruuhkaisina aikoina.

 • Ruuhkaisimmat ajat lajitteluasemilla Lahden lajitteluasema PILLERIä lukuun ottamatta ovat yleensä ensimmäiset tunnit heti aseman avautumisen jälkeen. Yleensä sen jälkeen helpottaa ja se kannattaa huomioida lajitteluasemalle tultaessa, kertoo Salpakierto Oy:n lajitteluasemien palveluesimies Mika Kantele.
 • Lahden lajitteluasema PILLERIllä ei yleensä ole samanlaisia päivittäisiä ruuhkahuippuja kuin muilla lajitteluasemilla, vaan kävijävirta on tasaisempaa ollen pitkälti PILLERIn laajojen aukioloaikojen ansiota. Toki välillä saattavat asiakkaat joutua jonottamaankin.
 • Vilkkainta kaikilla asemilla on tietenkin keväisin huhti-toukokuussa pihojen ja varastojen siivouksen ja kuntoon laiton aikaan sekä vastaavasti taas syys-lokakuussa, kun valmistaudutaan talveen, jatkaa Kantele.

Lajitteluasemien kävijämäärät ovat tänä vuonna pysytelleet pitkälti viime vuoden lukemissa. Vuonna 2020 kävijämäärät kasvoivat peräti 41 000 asiakkaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkiaan vuonna 2020 lajitteluasemilla kävi noin 208 000 asiakasta. Lahden lajitteluasema PILLERILllä tosin kävijämäärät ovat vielä viime vuodestakin kasvaneet, ollen seurantavälillä tammi-lokakuussa lähes 8 000 kävijää enemmän kuin vuonna 2020 vastaavalla jaksolla tarkasteltuna.

Monet jätteet saa tuoda lajitteluasemalle maksutta

Monet jätteet saa tuoda lajitteluasemille maksutta. Kiinteistön jäteastiat on tarkoitettu vain kotitaloudessa päivittäin syntyvälle talousjätteelle. Lajitteluasemalle tulee toimittaa muutto-, rakennus- ja remonttijätteet, huonekalut, puutarhajätteet, vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet.

Toimialueen kotitalouksilta otetaan lajitteluasemilla maksutta vastaan:

 • risut ja haravointijätteet (erikseen lajiteltuna ja jätesäkeistä poistettuna)
 • kartonkipakkaukset ja pahvi
 • lasipakkaukset
 • keräyspaperi
 • metalliromut
 • kestopuu
 • puu (myös puiset huonekalut)
 • renkaat (vanteilla ja ilman)
 • kaikenkokoiset sähkölaitteet
 • vaaralliset jätteet, myös kaikki akut ja paristot
 • käyttökelpoiset vaatteet ja kodin tekstiilit (UFF-keräyskonttiin)

Lajittelupulmissa kannattaa hyödyntää verkkosivuilta salpakierto.fi löytyvää jätehaku-toimintoa, joka kertoo, mihin jätelajiin tuote lajitellaan. Myös lajitteluaseman henkilökunta auttaa mielellään.

Lajitteluasemalle tuotava kuorma kannattaa lajitella jo kotona mahdollisimman hyvin, jotta sen purku on asemalla helpompaa. Lajittelemalla säästyy myös rahaa.