Muista huolehtia jäteastioiden tyhjennysreittien lumitöiden ja hiekoituksen tekemisestä

04.02.2022

Talvikaudella keliolosuhteet saattavat olla haastavia jätetyhjennysten kannalta. Satava lumi tekee tiet pehmeiksi, tukkoisiksi ja kapeiksi. Lauhat jaksot puolestaan saattavat muuttaa tiet ja kulkuväylät liukkaiksi ja sohjoisiksi.

Talvikaudella onkin syytä kiinnittää katse myös jäteastioiden edustoille ja tyhjennysreiteille ja huolehtia, että reitti astioilta jäteautolle olisi turvallinen. Tärkeää on hoitaa lumityöt ja hiekoitukset kuntoon. Näin mahdollistat sen, että jäteastiat pystytään tyhjentämään ja tyhjennyskierrokset sujuvat aikataulussa talvisesta kelistä huolimatta. Jäteautonkuljettaja kiittää!

Talvikauden haasteita

Jäteastian sisältö saattaa jäätyä kiinni astiaan, jolloin astiaa ei pystytä tyhjentämään. Tällöin kannattaa jäteastia ottaa sulamaan vaikkapa autotalliin tai varastoon, jolloin astiaan kiinni jäätyneet jätteet saadaan irrotettua. Muista palauttaa astia paikoilleen hyvissä ajoin ennen tyhjennyspäivää. Jäätymistä voi ehkäistä pakkaamalla jätteet tiiviisti pusseihin sekä laittamalla jätepussiin ja jäteastian pohjalle esimerkiksi sanomalehteä keräämään kosteutta. Jäteastian seiniin jäätynyt jäte on hyvä irrottaa ennen tyhjennyskäyntiä.

Jäteastiakain saattaa jäätyä maahan kiinni. Tarkista tilanne ennen tyhjennyspäivää, sillä kuljettajalla ei ole mahdollisuutta jäädä irrottelemaan maahan pahasti kiinni jäätynyttä astiaa. Tällöin tyhjennys siirtyy myöhempään ajankohtaan. Jäteastiaa kannattaakin talvikaudella säännöllisesti liikutella ja huolehtia, etteivät sulamisvedet päädy astian alle.

Jäteastioiden merkinnät on syytä huolehtia kuntoon lämpimän ja kuivan kauden aikaan viimeistään syksyllä, jotta merkintäteippaukset tarttuvat astioihin. Kun jätelajimerkinnät ovat astian kyljessä, eivät ne jää lumipeitteen ja kuuran alle. Näin jäteauton kuljettaja osaa tyhjentää aina oikean astian.

Muistilista:

  • Kiinteistön haltija vastaa jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä.
  • Lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.
  • Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista.
  • Ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot.
  • Jäteastioiden merkinnät tulee olla näkyvillä myös talvikaudella.
  • Huolehdi aurauskepit ja muut merkinnät kuntoon.