Muutoksia jätehuoltomääräyksissä 1.6.2021 alkaen

01.06.2021

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Sekajäteastioiden pisin mahdollinen tyhjennysväli ilman, että kiinteistöllä kompostoidaan biojätteet, on jatkossa 4 viikkoa. Ennen maksimityhjennysväli oli 2 viikkoa.

Energiajäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli omalla ilmoituksella jätteenkuljetusyritykselle on jatkossa 26 viikkoa, kun se ennen on ollut 16 viikkoa. Tyhjennysväli on aiemminkin voinut olla 26 viikkoa, jos on hakenut pidennyspäätöstä jätehuoltoviranomaiselta. Tutustu tyhjennysväleihin.

Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä eikä sellaisia maa- ja metsätalouden jätteitä, joiden polttamiseen on valtakunnallinen tai EU:sta tuleva ohje esimerkiksi kasvitautien tai rikkakasvien torjunnan takia.

Jätteen polttokielto ei koske kaislan polttamista, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

Polttokielto ei koske myöskään vähäistä määrää puhtaan, käsittelemättömän puun tai risujen polttoa tulisijassa, avotulella tai grillissä. Paperia ja kartonkia voi käyttää sytykkeenä lämmityksessä. Polton tarkoituksena ei kuitenkaan saa olla jätteen hävittäminen.

Muut muutokset

Painorajoitetuilla yksityisteillä tulee olla lisäkilpi Huoltoajo sallittu tai Ei koske jäteautoa tai jätteenkuljetuksen sallimisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6–22 ja lauantaisin ja sunnuntaisin 7–22. Jätteen kuormaamista koskevat ajat tulevat nyt ensimmäistä kertaa jätehuoltomääräyksiin, ennen niitä varten on annettu poikkeuslupia. Kuormausajat oli kuitenkin hyvä saada mukaan jätehuoltomääräyksiin, koska on poikkeustilanteita, joissa ne saattavat olla kriittisiä jätehuollon toimimisen kannalta.

Jätehuoltomääräykset löytyvät jätehuoltoviranomaisen, Päijät-Hämeen jätelautakunnan verkkosivuilta.