Muutoksia Sysmän haja-asutusalueen jätehuollossa 1.4.2020 alkaen

10.03.2020

Sysmän haja-asutusalueella on seka- ja energiajätteen kuljetus Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) järjestämänä. Alueen kilpailutetun jätekuljetuksen urakkakausi vaihtuu 1.4.2020 alkaen ja tässä yhteydessä jätteenkuljetusten asiakaspalvelu ja laskutus siirtyvät Päijät-Hämeen Jätehuollon hoitoon.

-Huhtikuun alusta lähtien oma asiakaspalvelumme auttaa Sysmän haja-asutusalueen asukkaita kaikissa kiinteistön jätehuoltoa koskevissa asioissa. Siihen saakka sopimusasioissa palvelee nykyisen kuljetusurakoitsijan asiakaspalvelu. Asiakkaita tiedotetaan muutoksista kirjeitse, kertoo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n asukaspalvelupäällikkö Päivi Rahkonen.

-Asiakkaille vaihdos saattaa muutosvaiheessa näkyä siten, että jäteastian tyhjennysväli voi olla sovittua pidempi tai lyhyempi, mutta vakiintuu sen jälkeen. Myös pääsääntöinen tyhjennyspäivä saattaa vaihtua.

-Meillä on vastaavanlaisia kilpailutettuja jätteenkuljetuksen urakoita Heinolan haja-asutusalueella, Orimattilan Artjärvellä ja Kärkölässä. Biojätteen osalta keskitetysti kilpailutettu urakkamalli on käytössä Orimattilan ja Heinolan taajamissa. Näissä kaikissa asiakaspalvelu ja jätetyhjennysten laskutus on siirretty meidän hoitoomme jo aiemmin, urakkakausien vaihdosten yhteydessä.

-Kun asiakaspalvelu ja laskutus on hoidossa meillä itsellämme, pystymme paljon paremmin reagoimaan poikkeus- ja ongelmatilanteisiin ja tiedottamaan niistä asukkaille, jatkaa Rahkonen.

-Pystymme myös paremmin puuttumaan jätehuoltoon liittymättömien asuinkiinteistöjen jätehuoltoon. Sysmässä yhteisesti kilpailutetun urakka-alueen asuinkiinteistöistä on jätehuoltoon liittymättä noin 35 %. Ne pyrimme saamaan lakisääteisen jätehuollon piiriin, päättää Rahkonen.

Kaikkien asuinkiinteistöjen, myös vapaa-ajankiinteistöjen, tulee järjestää päivittäisten talousjätteiden keräys kiinteistökohtaisilla jäteastioilla tai yhteisillä jäteastioilla (jätekimppa). Aluekeräyspisteen käyttö jätehuollon järjestämisen vaihtoehtona on tarkoitettu vain niille kiinteistöille, joille ei ole tietä tai kiinteistölle vievä tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa.

Aluekeräyspisteverkosto supistuu

Jätehuollon urakkakauden vaihdoksen yhteydessä jätehuoltoa kehitetään vastaamaan paremmin tiukentuneisiin jätehuoltomääräyksiin. Tämä tarkoittaa aluekeräyspisteverkoston supistumista myös Sysmässä.

-Aluekeräyspisteiden käytön sijaan ohjaamme asiakkaita sopimaan jätekimpasta naapurien kanssa tai käyttämään omia kiinteistökohtaisia jäteastioita, kertoo Päivi Rahkonen.

-Aluekeräyspisteitä jää verkoston supistamisen jälkeen niiden käytöstä vuosimaksun maksavien asiakkaiden käyttöön 15 kappaletta.

-Aluekeräyspisteverkoston supistamiseen vaikuttaa myös niiden väärinkäyttö. Suurin osa asukkaista osaa käyttää palvelua oikein, mutta valitettavasti pisteille jätetään myös paljon sellaista jätettä, joka ei sinne kuulu.

Satunnaisesti syntyvät jätteet tulee toimittaa jäteasemalle

Jäteasemilla otetaan vastaan muut kuin kotitaloudessa syntyvät päivittäiset talousjätteet, kuten rakennus- ja remonttijätteet, muuttojätteet, huonekalut, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja puutarhajätteet. Näitä jätteitä ei ole tarkoitus laittaa kiinteistökohtaisiin jäteastioihin, eikä niitä saa myöskään jättää aluekeräyspisteelle.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n Sysmän jäteasema (Koskueentie 7 C) palvelee ympäri vuoden arkisin tiistaisin ja torstaisin klo 12-18. Kesäkaudella huhtikuusta lokakuun loppuun jäteasema palvelee myös lauantaisin klo 10-14.

Roinaralli-keräys kiertää Sysmässä keskiviikkona 1.7.2020. Roinaralli ottaa vastaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä, metalliromua ja sähkölaitteita. Lääkejätteitä vastaanottavat kaikki palvelualueen apteekit.

Toimialueemme jätehuollon palvelut ja keräyskierrosten aikataulut löytyvät osoitteista phj.fi ja kierrätys.info.

Lisätietoja antaa:
asukaspalvelupäällikkö Päivi Rahkonen, puh. 050 098 0175